Now showing items 1-1 of 1

  • Berg, Evy; Fahre, Lena; Grace, Roger; Høeg, Helge I.; Thorstensen, Cathrine (Research report / Forskningsrapport, 1996)
    Denne rapporten gir en oversikt over de arkeologiske undersøkelsene som ble utført i 1994 og 1995 i forbindelse med utbyggingen av E6 i Østfold. Beskrivelsen av de enkelte lokalitetene er i hovedsak hentet fra innberetningene ...