Now showing items 1-1 of 1

  • Thommessen, Toini Norrgrén (Research report / Forskningsrapport, 2013)
    I forbindelse med ombygging og utvidelse av Fevik skole med Fevikhallen gjennomførte undersøkte Kulturhistorisk museum i 2012 et område nord for skolen (ID128015 og 128016), hvor det inntil nylig har vært hestebeite. ...