Now showing items 1-4 of 4

 • Rygh, Bjørn-Håkon Eketuft; Skogsfjord, Anne (Research report / Forskningsrapport, 2010)
  I forbindelse med utføring av sikringstiltak for usikret planovergang til Kjellerød foretok Østfold fylkeskommune en arkeologisk registrering av automatisk fredete kulturminner i planområdet. Ved metodisk prøvestikking ble ...
 • Rygh, Bjørn-Håkon Eketuft (Research report / Forskningsrapport, 2008)
  Bakgrunn for utgravningen er ”reguleringsplan for Granerud del IV”. Hedmark fylkeskommune registrerte syv kokegroper/ildsteder, 14 stolpehull og 29 andre strukturer innenfor tiltaksområdet. I forbindelse med forslag til ...
 • Rygh, Bjørn-Håkon Eketuft; Skogsfjord, Anne (Research report / Forskningsrapport, 2010)
  I forbindelse med reguleringsplan for nytt bo- og behandlingssenter ved Sørvald alderspensjonat ble det gjennomført en arkeologisk utgraving av automatisk fredete kulturminner i planområdet. Utgravningsområdet var 782 m² ...
 • Rygh, Bjørn-Håkon Eketuft (Research report / Forskningsrapport, 2009)
  Den arkeologiske restaureringen ble gjennomført fordi det under en befaring av Oppland fylkeskommune den 16.11.05 i forbindelse med hogst ved Garbergfeltet, ble oppdaget at det var påbegynt bygging av platting på toppen ...