Now showing items 1-9 of 9

 • Sætre, Anja N.; Rundberget, Bernt (Research report / Forskningsrapport, 2015)
  Planområdet består av en sørgående, gresskledd helling. Området blir i dag slått, men er tidligere dyrket. Området ligger like ved Tislegård ungdomsskole. Området ble undersøkt ved hjelp av maskinell sjakting. Målet var å ...
 • Rundberget, Bernt (Research report / Forskningsrapport, 2008)
  Rapporten omhandler arkeologisk utgraving av et kokegropfelt og to steinansamlinger/ rydningsrøyser på Gården Arstad (17/1 og 104) i Stange kommune, Hedmark. Bakgrunnen for undersøkelsen er bygging av ny overføringsledning ...
 • Rundberget, Bernt (Research report / Forskningsrapport, 2015)
  Kullgop id 120004 ble undersøkt ved overflatedokumentasjon og prøverute for å se på konstruksjonsdetaljer samt for uttak av materialet til datering. Kullaget i bunn av gropa var svært tynt og det ble knyttet usikkerhet til ...
 • Rundberget, Bernt (Research report / Forskningsrapport, 2009)
  En kullgrop på gården Beito Søndre ble undersøkt med overlatedokumentasj on og prøvestikk. Bakgrunn for prosjektet var anleggelse av skiløype. Kullgropa ble toket til å være rektangulær med tilnæmet flat bunn. Kullgropa ...
 • Rundberget, Bernt (Research report / Forskningsrapport, 2008)
  Undersøkelsen omfatter tilvekstnr C. 56140-46. Alle kullgropene ligger under C.56142, jernframstillingsplasser er katalogisert under C.56140, C.56141, C.56144, C56145 og C.56146. En røsteplass er katalogisert under C.56143. ...
 • Rundberget, Bernt (Research report / Forskningsrapport, 2008)
  Undersøkelsen besto av prøvestikking av to kullgroper; Kg.1 (id 99470) og Kg.2 (id 99153). Det framkom at kullgropene trolig hadde forskjellig form, Kg.1 var tydelig oval mens kullgrop Kg.2 hadde klare trekk av være ...
 • Rundberget, Bernt (Research report / Forskningsrapport, 2008)
  Undersøkelsen omfatter 4 kullgroper. Alle kullgropene er gravd, to med gravemaskin og to med prøvestikk. Kullgropene varierer i størrelse; to er store og to er små. En av de maskingravde gropene hadde to bruksfaser hvorav ...
 • Rundberget, Bernt; Larsen, Jan Henning; Haraldsen, Tom H. Borse; Hjärthner-Holdar, Eva; Grandin, Lena; Forenius, Svante; Jouttijärvi, Arne; Voss, Olfert; Stenvik, Lars F.; Kotivuori, Hannu; Jørgensen, Roger; Lavento, Mika; Lyngstrøm, Henriette; Mjærum, Axel; Magnusson, Gert; Espelund, Arne (Series / Seriehefte, 2013)
  Norden må på mange måter betraktes som et enhet­lig område. Innenfor den arkeologiske forskningen finnes det klare paralleller i utviklingen i de nordiske landene, selv om det også eksisterer en rekke forskjel­ler. I studier ...
 • Rundberget, Bernt; Stene, Kathrine; Damlien, Hege; Hill, David (Series / Seriehefte, 2007)
  Gråfjellprosjektet er et stort forvaltningsinitiert utgravnings­prosjekt organisert av Kulturhistorisk museum, Fornminneseksjonen. Det ble etablert 1. april 2003, og skal pågå til 30. september 2008. Bakgrunnen for prosjektet ...