Now showing items 1-5 of 5

 • Resi, Heid Gjøstein; Trøim, Isa (Research report / Forskningsrapport, 1998)
  Ved sjakting i området for en planlagt sykkelsti og utbedring av kjørebane langs RV 303, registrerte Kjell Erik Sønstrerud, Vestfold fylkeskommune, høsten 1996 en stor mengde boplass-spor som han tolket som stolpehull og ...
 • Resi, Heid Gjøstein (Research report / Forskningsrapport, 1998)
  I sin uttalelse av 11.9.1991 til Statens Vegvesen, Oppland vegkontors detaljplan for Riksveg E68, HP06 (EV16) , Ulnes Sør- Ulnes Nord (oversendt til Oppland fylke 25.7.1991), understreker fylkeskulturetaten i Oppland fylke ...
 • Resi, Heid Gjøstein (Research report / Forskningsrapport, 1972)
  Det undersøkte områ,d_et langs massetakets kant inneholdt to steinfylte groper (B og C) og utraste rester etter en tredje (A ). Brente beinfragmenter fra grop A og B kan, hvis de er fra menneske, tyde på at gropene var ...
 • Resi, Heid Gjøstein (Research report / Forskningsrapport, 1992)
  Området for det fredete klebersteinsbruddet i Skakkestadberget er avmerket på reguleringskartet for Saugbrugs industriområder av 10. juni 1989, regulert som spesialområde med formål bevaring. Til tross for dette utførte ...
 • Resi, Heid Gjøstein; Gustafson, Lil (Research report / Forskningsrapport, 1997)
  I forbindelse med kulturhistoriske registreringer i Oppegård kommune, er det registrert et stort antall oppbygde terrasser på Svartskog, jfr. kart 2 (Ole Rojahn 1993). Tolkningen av disse terrassene er svært usikker. Noen ...