Now showing items 1-1 of 1

  • Østmo, Einar; Skar, Birgitte; Skre, Dagfinn; Høeg, Helge Irgens; Reiersen, Olav (Research report / Forskningsrapport, 1990)
    Prosjektet ble etablert for å utføre arbeidet med registrering og undersøkelse av fornminner (kulturminner fra oldtid og middelalder) i forbindelse med planene om utbygging av hovedflyplass på Hurum, inklusive tilbringertjenester ...