Now showing items 1-1 of 1

  • Gjessing, Helge; Petersen, Jan (Research report / Forskningsrapport, 1918)
    Innberetning om gravundersøkel­ser foretat i gaarden Vestre Veres utmark (gn. 42) Vanse s. og pgd. Lista sommeren 1918. I utmarken tilhørende gaarden Vestre Vere (matrikkelens Vere midtre gn. 42) ligger en mengde større ...