Now showing items 1-1 of 1

  • Pareli, Leif (Research report / Forskningsrapport, 1972)
    Fornminnet lå på Lindesnes kommunes eiendom ved Spangereid kirke, Høllen, umiddelbart N for kirkegårds­muren på en flat mose- og gressbevokst slette, denne går ca 50 m mot V over i et noe mere kupert terreneng. Undersøkelsen ...