Now showing items 1-8 of 8

 • Sætre, Anja Nordvik; Gaut, Bjarne (Research report / Forskningsrapport, 2013)
  Den undersøkte lokaliteten (id 137186) lå i en villahage i Møllesvingen 9b. I underkant av 200 m2 ble avdekket maskinelt. En rydningsrøys ble avdekket og snittet (S1) mens en nedgravning (S3) allerede var totalgravd under ...
 • Berge, Sara Langvik; Sæther, Kathryn E.; Gaut, Bjarne (Research report / Forskningsrapport, 2013)
  I perioden 03.05-04.06.2010 ble det gjennomført en arkeologisk utgravning i forbindelse med regulering av området Gonsgrinda (Grinden av Gon, 9/2) til seniorboliger. Planområdet lå på Raet, ca. 600 meter vest for Halmstad ...
 • Gaut, Bjarne (Research report / Forskningsrapport, 2013)
  I forbindelse med utskifting av FREVARs råvannledning, ved Rostadneset i Fredrikstad kommune, avdekket Østfold fylkeskommune et forhistorisk bosetningsområde og et mulig overleiret dyrkningslag nord og nordøst for dagens ...
 • Gaut, Bjarne; Pilø, Lars (Research report / Forskningsrapport, 2001)
  Arbeidet ble utført i forbindelse med realisering av tidligere stadfestet reguleringsplan for fortau langs Fylkesvei 154 ved Kaupang Søndre. Dette medførte at veiskulderen langs en 240 meter strekning måtte utvides innenfor ...
 • Gaut, Bjarne; Pilø, Lars (Research report / Forskningsrapport, 2001)
  Arbeidet ble utført for å koble boligenhetenes spillvann fra Veivesenets overvannsledning og direkte på det nye kloakknettet øst for eiendommene. I forbindelse med tilkoblingen hadde Riksantikvaren gitt dispensasjon til å ...
 • Gaut, Bjarne (Research report / Forskningsrapport, 2016)
  I perioden 10-11. og 25. oktober 2013 undersøkte Kulturhistorisk museum funnstedet for en ovalspenne, innkommet til museet i 2008 (C57384). Spenna var funnet i utkastede masser fra et grevlinghi i gravhaug id. 22312. Det ...
 • Gaut, Bjarne (Research report / Forskningsrapport, 2013)
  I forbindelse med gjenreising av en veltet bautastein på Opstadfeltet i Sarpsborg, ble det foretatt en mindre utgravning. Gravplassen, som omfatter mer enn 150 synlige gravminner, strekker seg fra kronen av Østfold-raet ...
 • Pilø, Lars; Skre, Dagfinn; Hårdh, Birgitta; Wamers, Egon; Graham-Campbell, James; Gjøstein Resi, Heid; Plahter, Unn; Gaut, Bjarne; Vince, Alan; Baug, Irene; Øye, Ingvild (Book / Bok / PublishedVersion; Peer reviewed, 2011)
  The third volume covering the excavations of 1998–2003 in the Viking-period town of Kaupang examines a range of artefacts and discusses the inhabitants of the town: their origins, activities and trading connexions. Certain ...