Now showing items 1-3 of 3

  • Martens, Irmelin; Munch, Jens Storm; Christensen, Arne-Emil; Gaustad, Fredrik (Research report / Forskningsrapport, 1958)
    Innberetning fra registreringene og utgravningene i 1958. Registreringen omfattet de delene av Songavatn som ligger nedenfor Nekjeosen, dessuten terrenget langs Songaelva ned til Totak. Området består av flere vann. Til ...
  • Gaustad, Fredrik (Research report / Forskningsrapport, 1959)
    På ettervinteren 1959 ble det foretatt grunnarbeider til den fremtidige Os sentralskole i Rakkestad. Et mineskudd brakte for dagen et nesten fullstendig garnsøkke i kleber med innskåret fure. Funnet ble innrapportert til ...
  • Gaustad, Fredrik (Research report / Forskningsrapport, 1962)
    Da undersøkelsene tok til lå haug 35 på spissen av en halvøy som stakk ut i kommunens grustak. I vest var grustakingen gått så nær at det bare gjensto et par meter til haugens kant, og i nord var allerede en tredjepart av ...