Now showing items 1-10 of 10

 • Friis, Ellen Kathrine; Skogheim, Vegard (Research report / Forskningsrapport, 2020)
  Utgravningen i forbindelse traseen til ny Rv. 4 Roa-Gran ble gjennomført i perioden 2.-13. oktober 2017. Det ble gjort noen få funn av strukturer med et bredt spekter av dateringer fra 300-tallet f.Kr og opp til moderne ...
 • Friis, Ellen Kathrine (Research report / Forskningsrapport, 2019)
  I forbindelse med realisering av vedtatt reguleringsplan for å bedre trafikksikkerheten og fremkommeligheten på E136 gjennom Jora-området i Lesja og Dovre kommuner, ble det i oktober 2017 foretatt en arkeologisk utgravning ...
 • Friis, Ellen Kathrine (Research report / Forskningsrapport, 2015)
  10. juli 2013 ble det gjennomført en arkeologisk undersøkelse av en fangstgrop (id 124286-1) i forbindelse med utbygging av Smådøla kraftverk i Lom kommune i Oppland. Kulturminnet var en del av et større fangstanlegg med ...
 • Friis, Ellen Kathrine (Research report / Forskningsrapport, 2019)
  I forbindelse med utvidelse av et bolighus i Skriverveien 28A i Sørum utførte KHM en utgravning av gravhaug id 52079-2 i perioden 29.mai til 2.juni 2017. Gravhaugen lå ca. 4 meter nordvest for huset og ble totalgravd. ...
 • Friis, Ellen Kathrine (Research report / Forskningsrapport, 2018)
  I forbindelse med reguleringsplanen for Grindatunet på Råholt i Eidsvoll kommune gjennomførte KHM i juni 2017 en arkeologisk utgravning av deler av lokalitet id 141464. Hele den berørte delen av lokaliteten ble gravd ut ...
 • Friis, Ellen Kathrine (Research report / Forskningsrapport, 2020)
  I forbindelse med realisering av reguleringsplan for utvidelse av parkeringsplassen og kirkegården ved Kolbu kirke, Østre Toten kommune i daværende Oppland fylke, nå Innlandet, foretok KHM i juni-juli 2018 en arkeologisk ...
 • Friis, Ellen Kathrine (Research report / Forskningsrapport, 2020)
  I forbindelse med reguleringsplan for E16 Eggemoen-Olum, Jevnaker kommune i Oppland, foretok KHM arkeologiske utgravninger høsten 2017 av følgende kulturminner: kokegropslokalitet (id 155472) på Røstø (138/1), rydningsrøysfelt ...
 • Mjærum, Axel; Wammer, Elling Utvik; Bjørkli, Birgitte; Friis, Ellen Kathrine; Hesthagen, Trygve; Kleiven, Einar; Heggenes, Jan; Hufthammer, Anne Karin; Ugulen, Jo Rune; Kjelland, Arnfinn; Severinsen, Anne; Melsom, Charlotte (Series / Seriehefte, 2016)
  Det var knyttet spenning til seminaret om fortidens fjellfiske som ble holdt ved Fjellmuseet i Lom 3.–4. juni 2015. Aldri før hadde et bredt utvalg av kultur- og naturhistorikere møttes for å diskutere dette temaet. Hva ...
 • Friis, Ellen Kathrine (Research report / Forskningsrapport, 2020)
  I mai og juni 2018 utførte Kulturhistorisk museum en arkeologiske undersøkelse i forbindelse med gravning av drenering rundt Steinhuset på Granavollen i Gran kommune. Steinhuset er den eneste gjenværende steinbygningen fra ...
 • Bjørkli, Birgitte; Friis, Ellen Kathrine (Research report / Forskningsrapport, 2016)
  I tidsrommet 24. juni–12. juli 2013 og 2. juni–11. juli 2014 foretok KHM arkeologiske utgravninger ved vannet Tesse (850 moh.) i Lom og Vågå kommuner i Oppland. Feltarbeidet var knyttet til at det var gitt ny konsesjon for ...