Now showing items 1-5 of 5

 • Engh, Ann Kristin (Research report / Forskningsrapport, 2008)
  Utgravningen i Dalskroken 6 (tidligere barnepark/friområde) på Smedstad i Oslo har sin bakgrunn i planforslaget om å utvide eksisterende barnehage i Dalskroken 4 med deler av friområdet i Dalskroken 6. Under Byantikvarens ...
 • Engh, Ann Kristin; Amundsen, Tina (Research report / Forskningsrapport, 2008)
  I tidsrommet 04.09.-27.09.2006 foretok Kulturhistorisk museum en arkeologisk undersøkelse i et åkerområde nord for tunet på Finstad nordre, Ski kommune i Akershus. Bakgrunnen for undersøkelsen var den planlagte byggingen ...
 • Engh, Ann Kristin (Research report / Forskningsrapport, 2008)
  På bakgrunn av reguleringsplanen om å omgjøre Gnolden gartneri til boligformål påviste Østfold fylkeskommune ved flateavdekking 7 stolpehull og 2 kokegroper fordelt på 3 lokaliteter i tidsrommet 3.-7. mai 2004. En av ...
 • Engh, Ann Kristin (Research report / Forskningsrapport, 2005)
  En halv menneskekjeve med tenner (aks. nr. 2005/50) ble funnet på stranden ved restaurant Sult på Lille Herbern 22 mai 2005. Kjeven ble funnet av Ylva Høsøien (6- 7 år) og hennes mor Hege Høsøien. Funnet ble umiddelbart ...
 • Bergstøl, Jostein; Grindkåsa, Line; Berg-Hansen, Inger Marie; Bukkemoen, Grethe Bjørkan; Simonsen, Margrete F.; Reitan, Gaute; Engh, Ann Kristin; Melvold, Stine; Mjærum, Axel; Karlberg, Inger (Series / Seriehefte, 2009)
  Varia 77 gir en samlet fremstilling av arkeologiske undersøkelser foretatt i feltsesongene 2003 og 2004 innen­for de 10 Østlands- og Sørlandsfylkene som utgjør der geografiske myndighetsområdet til Kulturhistorisk museum. ...