Now showing items 1-1 of 1

  • Simonsen, Margrete F.; Martens, Vibeke Vandrup; Aasheim, Reidun Marie; Birkelund, Ole Ivar; Moltsen, Annine S.A.; Høeg, Helge Irgens; Johansen, Jannie Schnedler; Engesveen, Anne Therese (Series issue / Seriehefte, 2008)
    Rv2-prosjektet er et eksternt finansiert utgravningsprosjekt ved Kulturhistorisk museum med Statens Vegvesen som tiltakshaver. I løpet av 3 måneders feltsesong ble 6 lokaliteter undersøkt innenfor en strekning på ca. en ...