Now showing items 1-7 of 7

 • Gjerpe, Lars Erik; Viklund, Karin; Linderholm, Johan; Mikkelsen, Peter Hambro; Bartholin, Thomas Seip; Cannell, Rebecca J.S.; Svensson, Nils-Olof; Regnell, Joachim; Eigeland, Lotte; Knutsson, Helena; Knutsson, Kjel (Series / Seriehefte, 2012)
  «Å bringe fram ny kunnskap om stabilitet og endring i jordbrukssamfunnets sosiale organisasjon i forhistorisk tid og middelalder» har vært prosjektets overordnede mål, jf. prosjektplanen (Lønaas 2009). I prosjektplanen var ...
 • Mansrud, Anja; Eigeland, Lotte; Reitan, Gaute (Chapter / Bokkapittel / PublishedVersion; Peer reviewed, 2018)
  Krøgenes D2 ble undersøkt i regi av E18 Tvedestrand–Arendal-prosjektet i 2014. Ved utgravningen ble det samlet inn ca. 20 500 funn av flint, bergart, kvarts, kvartsitt og sandstein, katalogisert under C59689. Lokaliteten ...
 • Reitan, Gaute; Sundström, Lars; Viken, Synnøve; Mjærum, Axel; Lønaas, Ole Christian; Johannessen, Linnea Syversætre; Romundset, Anders; Darmark, Kim; Stokke, Jo-Simon Frøshaug; Solberg, Annette; Mansrud, Anja; Eigeland, Lotte; McGraw, Jessica Leigh (Book / Bok / PublishedVersion; Peer reviewed, 2018)
  E18 Tvedestrand–Arendal-prosjektet er et forvaltningsinitiert utgravningsprosjekt og organisert som en del av virksomheten til Arkeologisk seksjon ved Kulturhistorisk museum (KHM), Universitetet i Oslo (UiO). Prosjektet ...
 • Solheim, Steinar; Schülke, Almut; Steinskog, Gjermund; Ødeby, Kristine; Koxvold, Lucia Uchermann; Fossum, Guro; Havstein, John Asbjørn; Nielsen, Svein V.; Eigeland, Lotte; Mansrud, Anja; Kile-Vesik, Jakob; Rødsrud, Christian L. (Series / Seriehefte, 2017)
  E18 Rugtvedt-Dørdal er et forvaltningsinitiert utgravningsprosjekt og er organisert som en del av Arkeologisk seksjons virksomhet ved Kulturhistorisk museum. Prosjektet ble etablert 1.juli 2013 og avsluttet 31. august 2016. ...
 • Melvold, Stine; Persson, Per; Sørensen, Rolf; Henningsmoen, Kari E.; Høeg, Helge Irgens; Gälman, Veronika; Glørstad, Håkon; Reitan, Gaute; Eggen, Inger Margrete; Eigeland, Lotte; Kristensen, Steinar; Fossum, Guro; Carrasco, Lotte (Series / Seriehefte, 2014)
  Vestfoldbaneprosjektet er organisert av Fornmin­neseksjonen ved Kulturhistorisk museum (KHM), Universitetet i Oslo. Prosjektet har gjennomført utgravninger i forbindelse med anleggelse av ny dobbeltsporet jernbane mellom ...
 • Amundsen, Tina; Stene, Kathrine; Hill, David; Eigeland, Lotte; Linnell, John D.C.; May, Roel; Odden, John (Series / Seriehefte, 2007)
  Gråfjellprosjektet er et stort forvaltningsinitiert utgravningsprosjekt organisert av Kulturhistorisk museum, Fornminneseksjonen. Det ble etablert 1. april 2003, og skal pågå til 30. september 2008. Bakgrunnen for prosjektet ...
 • Jaksland, Lasse; Persson, Per; Eigeland, Lotte; Fossum, Guro; Henningsmoen, Kari E.; Høeg, Helge Irgens; Johnsson, Leif; Knutsson, Helena; Knutsson, Kjel; Labowsky, Solveig F,; Linderholm, Johan; Skog, Gøran; Stabell, Bjørg; Sørensen, Rolf (Series / Seriehefte, 2014)
  E18 Brunlanesprosjektets undersøkelser er publisert i tre bind. Dette bind (Bind I) inne­holder bakgrunnen for undersøkelsene, naturhistoriske forutsetninger og kulturhistorisk sammenstilling. Bind lI og Bind Ill inneholder ...