Now showing items 1-6 of 6

 • Eggen, Inger M. (Research report / Forskningsrapport, 2010)
  Under anleggsarbeid ved Olav Breivik Eiendom AS på gården Randem Øvre, 8/1, som er regulert til næring, ble det påvist automatisk fredete kulturminner innenfor anleggsområdet i forbindelse med at matjorda ble fjernet. I ...
 • Eggen, Inger M. (Research report / Forskningsrapport, 2004)
  Funnomstendighet: Arkeologisk utgravning. I forbindelse med reguleringsendring på gården Bjørnstad Søndre ble det foretatt registreringer i 2001 og 2002 som påviste bosetningsspor. Kultuhistorisk museum utførte så arkeologisk ...
 • Eggen, Inger M. (Research report / Forskningsrapport, 2006)
  Funnomstendighet: Arkeologisk utgravning i forbindelse med reguleringsendring på gårdene Kolstad i Onsøy 52/5 og 7, 53/6, Bakke av Rød østre 52/7, Rød av Rød østre 52/5 og 9, og Oksenvik 53/6, Fredrikstad kommune, for å ...
 • Eggen, Inger M. (Research report / Forskningsrapport, 2005)
  Funnomstendighet: Arkeologisk utgravning. I forbindelse med oppstart av reguleringsplan for gang- og sykkelvei langs fylkesvei 335 fra Pytten til Rygge kirke, ble det funnet bosetningsspor under arkeologisk registreringer ...
 • Eggen, Inger M. (Research report / Forskningsrapport, 2006)
  Funnomstendighet: Arkeologisk utgravning. I forbindelse med forslag til reguleringsplan for Rv 255 Lillehammer grense - Segalstad bru der det skal utarbeides utbedringer på veien ble det utført registrering i planområdet ...
 • Eggen, Inger M. (Research report / Forskningsrapport, 2006)
  Funnomstendighet: Arkeologisk utgravning. I forbindelse med reguleringsendring på gårdene Heggen 132/1 og Heggestad 132/37 for å legge til rette for boligfelt, ble det fra 25.09.06 - 27.09.06 utført utgravning ved ...