Now showing items 1-1 of 1

  • Carlstrøm, Sissel (Research report / Forskningsrapport, 1991)
    På grunn av harving og pløying hvert år som har dratt haugmasser fra gravene i gravfeltet utover er det med ett unntak, ingen hauger å se over bakkenivå. Haugen som er igjen ligger på eiendomsgrensa mot Hov østre G.nr. ...