Now showing items 1-1 of 1

  • Berge, Ragnhild (Research report / Forskningsrapport, 2001)
    Denne rapport omhandler undersøkelser foretatt på bakgrunn av dispensasjon fra Lov om kulturminner av 9.juni 1978 § 8 for tre tidligere registrerte steinalderlokaliteter på Hausvik industriområde, Gnr. 11/14, 16, 18, Lyngdal ...