Now showing items 1-3 of 3

  • Ballin, Torben Bjarke; Jensen, Ole Lass (Series / Seriehefte, 1995)
    Farsundprosjektet er blot et af de mange forvaltningsprojekter, som Universitetets Oldsak­samling har gennemført i forbindelse med de senere års store anlægsarbejder i Syd­Norge. Det, der imidlertid kendetegner projektet ...
  • Ballin, Torben Bjarke (Series / Seriehefte, 1996)
    På Farsundprosjektets sidste styringsgruppernøde den 24.-25. november 1994 blev der gjort status over efterarbejdet, og der blev bl.a. konstateret en række praktiske problemer i forbindelse med katalogiseringsarbejdet. · ...
  • Ballin, Torben Bjarke (Series / Seriehefte, 1998)
    Det arkæologiske projekt Oslofjordforbindelsen er som alle andre store norske udgravnings­projekter et direkte resultat af den samfundsmæssige infrastrukturs udbygning - in casu den færgefri forbindelse over Oslofjorden. ...