Now showing items 1-4 of 4

 • Åstveit, Leif Inge (Research report / Forskningsrapport, 2008)
  Arkeologisk undersøkelse av boplassområde fra steinalder Skredderjordet, Frogn kommune. Lokaliteten må betraktes som svært forstyrret av moderne dyrkingsaktivitet og dreneringsgrøfter. I henhold til prosjektplan ble det ...
 • Åstveit, Leif Inge (Research report / Forskningsrapport, 2008)
  Arkeologisk utgravning av steinalderboplass på Breivik Nordre (133/1) Vestby, Akershus. Lokaliteten ble først registrert av Akershus fylkeskommune i 2005 (Eriksen 2005). Under registreringen ble det påvist 74 funn i til ...
 • Åstveit, Leif Inge (Research report / Forskningsrapport, 2008)
  Kulturhistorisk Museum foretok i perioden 27.08.08-05.09.08 en arkeologisk utgravning på Gulli, Tønsberg, G/bnr 8/1, 7 i Vestfold fylke. Kulturminnet bestod av 24 kokegroper og to stolpehull. Deler av området var avdekket ...
 • Åstveit, Leif Inge (Research report / Forskningsrapport, 2009)
  Arkeologisk undersøkelse av mulig boplassområde fra steinalder/bronsealder ved Åby i Bamble kommune i forbindelse med reguleringsplan for E 18. Det hersket i forkant tvil om det framkomne materialet etter registreringen ...