Now showing items 822-841 of 918

 • Mansrud, Anja (Research report / Forskningsrapport, 2018)
  I forbindelse med gjennomføring av feltkurs for masterstudenter i arkeologi har Kulturhistorisk Museum og Institutt for arkeologi, konservering og historie, UIO, startet opp et forskningsprosjekt som fokuserer på den ...
 • Gustafson, Lil (Research report / Forskningsrapport, 2001)
  I forbindelse med Fornminneseksjonens etterutdanningskurs i Snertingdal, var en av oppgavene å foreta arkeologisk undersøkelse av et antatt sperregjerde i et fangstgropsystem i utmarka i Snertingdal. I utmarka i Snertingdal ...
 • Johansen, Arne (Research report / Forskningsrapport, 1970)
  De kulturhistoriske undersøkelser på Hardangervidda i 1969 ble utført for en separat "bevilgning på kr. 54 000 fra Norges Vassdrags- og Elektrisitetsvesen (Statskraftverkene). Den aktuelle bakgrunn var NVE's plan av mars ...
 • Iversen, Frode (Chapter / Bokkapittel / AcceptedVersion; Peer reviewed, 2017)
  The precise state of the juridical division and organisation in the twelfth and thirteenth centuries is still to some extent unresolved and has been the subject of debate. By reconstructing the judicial areas I hope to ...
 • Heibreen, Tom (Research report / Forskningsrapport, 1999)
  Undersøkelsen bestod i en relativ fingravning av S-141, og foregikk 23. og 28. juli 1999. Arbeidet ble utført frivillig av undertegnede. Jostein Bergstøl, som ledet undersøkelsen i felt, kan ikke holdes ansvarlig for innhold ...
 • Smedstad, Ingrid (Research report / Forskningsrapport, 1988)
  "Prehistoric roads and trackways existed in the past pro­bably in great abundance, variety and complexity, but they hardly exist today in clearly recognisable forms, and they tend therefore to be totally neglected by ...
 • Vogt, David (Series / Seriehefte, 2000)
  I 1997 ble det startet opp et omfattende svensk-norsk samarbeidsprosjekt for varig vern av helleristninger i grensebygdene østfold og Bohuslån. Prosjektet var utviklet innenfor Det europeiske regionale utviklingsfondet og ...
 • Bårdseth, Gro Anita (Series issue / Seriehefte, 2007)
  Innhaldsforteikning FORORD I KAPITTEL 1 FAGHISTORISK OG ADMINISTRATIV BAKGRUNN (Gro ...
 • Bårdseth, Gro Anita (Series issue / Seriehefte, 2008)
  Innhaldsforteikning FORORD KAPITTEL 1 RESULTAT OG MÅLOPPNÅING (Gro ...
 • Larsen, Jan Henning (Series / Seriehefte, 2009)
  Faglig program er en forskningsstrategisk plan for den forvaltningsinitierte utgravningsvirksomheten ved Kulturhistorisk museum. Programmet presenterer prioriterte satsningsområder og vil bli publisert i flere bind. De ...
 • Kile-Vesik, Jone (Research report / Forskningsrapport, 2011)
  Utgravning gjennomført i forbindelse med utvidet drift av Huskarmyri masseuttak og framtidig avslutning av masseuttaket og bruk av areal til industriformål. Planområdet ble undersøkt av Telemark fylkeskommune 07. til 10. ...
 • Wenn, Camilla Cecilie (Research report / Forskningsrapport, 2012)
  Utgravningen ble foretatt som ledd i anleggelsen av nytt Østfoldsykehus. På tre lokaliteter ble det undersøkt åtte hulveier (V1-V8) gjennom seks profilsnitt (profil A-F). Tre av veifarene (V1-V3) hadde en stratigrafi som ...
 • Eymundsson, Carine S. R. (Research report / Forskningsrapport, 2012)
  Den arkeologiske undersøkelsen ble gjennomført 19. september 2011 i forbindelse med reguleringsplan for del av Nordbyveien. Planområdet lå mellom E18 og Ski sentrum i et allerede utbygget område med eldre gårder, moderne ...
 • Wenn, Camilla Cecilie (Research report / Forskningsrapport, 2015)
  I juni 2015 utførte Kulturhistorisk museum undersøkelse av deler av en hulvei/veifar i Øye, Vang kommune. Undersøkelsen ble foretatt ved rydding av vegetasjon, innmåling og foto, samt ved å legge fire snitt gjennom ...
 • Larsen, Jan Henning (Research report / Forskningsrapport, 2018)
  Knyttet til realisering av reguleringsplan for områdene A-B-C - offentlige og industriområder Sentralidrettsanlegg Sukkevann i Randesund ble det foretatt undersøkelse av antatt hulvei på Strømme ytre i 1997. Hulveisporene ...
 • Bjerregaard, Peter (Conference object / Konferansebidrag, 2013)
  Arkeologmøtet, Tromsø 2013, Makt til å påvirke?
 • Unknown author (Series issue / Seriehefte, 1937)
  Brøgger, A.W: Viking, s. 6<br> Engelstad, Eivind S.: Albrecht Dürer og noen efterligninger i Norge av hans kunst, s. 7<br> Nummedal, Anders: En stenaldersboplass ved Molde, s. 29<br>Hougen, Bjørn og Olsen, Magnus: Runespennen ...
 • Unknown author (Series issue / Seriehefte, 1946)
  Hagen, Anders: Frå innlandets steinalder. Hedmark fylke, s. 1 <br>Marstrander, Sverre: En heller på Håøya ved Langesund, s. 95 <br>Gjessing, Gurorm: To metodiske problemer, s. 123 <br>Shetelig, Haakon: Gravskikk ...
 • Unknown author (Series issue / Seriehefte, 1947)
  Blindheim, Charlotte: Drakt og smykker, s. 1 <br>Hagen, Anders og Liestøl, Aslak: Storhedder, s. 141 <br>Stoltenberg, Einar: Utrast, s. 235 <br>Barth, Fredrik: Nye muligheter for alderbestemmelser av arkeologiske ...
 • Unknown author (Series issue / Seriehefte, 1948)
  Hermundstad, Knut: Skrapforingar av skogen, s. 1 <br>Slomann, Wencke: Et sverdhåndtak fra Sundsvall, s. 21 <br>Gjessing, Gutorm: Guden med det éne øye, s. 31 <br>Fett, Per: Gardsmatrikkel og førhistorie, s. ...