Now showing items 1266-1285 of 1691

 • Gullbekk, Svein Harald (Journal article / Tidsskriftartikkel / PublishedVersion; Peer reviewed, 2015)
 • Kollandsrud, Kaja; Kiilerich, Bente (Journal article / Tidsskriftartikkel / PublishedVersion; Peer reviewed, 2020)
  A consistent line of thinking about matter, colour and form continued into the Middle Ages from the Classical period. Our present views on the Classical and medieval works of art are coloured by how they have been perceived ...
 • Kollandsrud, Kaja (Chapter / Bokkapittel / PublishedVersion; Peer reviewed, 2014)
 • Bråte, Inger Lise N.; Eidsvoll, David P.; Steindal, Calin Constantin; Thomas, Kevin V (Journal article / Tidsskriftartikkel / AcceptedVersion; Peer reviewed, 2016)
  This study documents the occurrence of microplastic (< 5 mm), mesoplastics (5–20 mm) and macroplastic (> 20 mm) in Atlantic cod (Gadus morhua), a common and economically important species of marine fish in Norway. Fish ...
 • Kollandsrud, Kaja (Chapter / Bokkapittel / PublishedVersion; Peer reviewed, 2017)
  This paper focuses on light as a fundamental key to the visual perception of matter and form in the earthly world, its role in a Christian perspective, and how this is communicated in the physical polychrome object as a ...
 • Margaryan, Ashot; Lawson, Daniel J.; Sikora, Martin; Racimo, Fernando; Rasmussen, Simon; Moltke, Ida; Cassidy, Lara M.; Jørsboe, Emil; Ingason, Andres; Pedersen, Mikkel Winther; Korneliussen, Thorfinn; Wilhelmson, Helene; Bus, Magdalena M.; de Barros Damgaard, Peter; Martiniano, Rui; Renaud, Gabriel; Bhérer, Claude; Moreno-Mayar, J. Víctor; Fotakis, Anna K.; Allen, Marie; Allmäe, Raili; Molak, Martyna; Cappellini, Enrico; Scorrano, Gabriele; McColl, Hugh; Buzhilova, Alexandra; Fox, Allison; Albrechtsen, Anders; Schütz, Berit; Skar, Birgitte; Arcini, Caroline; Falys, Ceri; Jonson, Charlotte Hedenstierna; Błaszczyk, Dariusz; Pezhemsky, Denis; Turner-Walker, Gordon; Gestsdóttir, Hildur; Lundstrøm, Inge; Gustin, Ingrid; Mainland, Ingrid; Potekhina, Inna; Muntoni, Italo M.; Cheng, Jade Y.; Stenderup, Jesper; Ma, Jilong; Gibson, Julie; Peets, Jüri; Gustafsson, Jörgen; Iversen, Katrine Højholt; Simpson, Linzi; Strand, Lisa Mariann; Loe, Louise; Sikora, Maeve; Florek, Marek; Vretemark, Maria; Redknap, Mark; Bajka, Monika; Pushkina, Tamara; Søvsø, Morten; Grigoreva, Natalia; Christensen, Tom; Kastholm, Ole; Uldum, Otto; Favia, Pasquale; Holck, Per; Sten, Sabine; Arge, Símun V; Ellingvåg, Sturla; Moiseyev, Vayacheslav; Bogdanowicz, Wiesław; Magnusson, Yvonne; Orlando, Ludovic; Pentz, Peter; Jessen, Mads Dengsø; Pedersen, Anne; Collard, Mark; Bradley, Daniel G.; Jørkov, Marie Louise; Arneborg, Jette; Lynnerup, Niels; Price, Neil; Gilbert, Marcus Thomas Pius; Allentoft, Morten E.; Bill, Jan; Sindbæk, Søren M; Hedeager, Lotte; Kristiansen, Kristian; Nielsen, Rasmus; Werge, Thomas; Willerslev, Eske (Journal article / Tidsskriftartikkel / AcceptedVersion; Peer reviewed, 2020)
  The maritime expansion of Scandinavian populations during the Viking Age (about ad 750–1050) was a far-flung transformation in world history1,2. Here we sequenced the genomes of 442 humans from archaeological sites across ...
 • Berg-Hansen, Inger Marie; Melvold, Stine; Simonsen, Margrete F.; Bergstøl, Jostein; Loftsgarden, Kjetil; Grøtberg, Unni Tveiten; Tveiten, Ole; Bukkemoen, Grethe Bjørkan (Series / Seriehefte, 2015)
  Boken gir en samlet fremstilling av arkeologiske under­søkelser foretatt i feltsesongene 2005 og 2006 innenfor de ti Østlands- og Sørlands-fylkene som utgjør det geografiske ansvarsområdet til Kulturhistorisk museum. Første ...
 • Damlien, Hege; Solheim, Steinar; Olsen, Dag Erik Færø; Koxvold, Lucia Uchermann; Mansrud, Anja (Series / Seriehefte, 2013)
  Prosjektet E18 Bommestad-Sky er et forvalt­ningsinitiert utgravningsprosjekt og organisert som en del av Fornminneseksjonens virksomhet ved Kulturhistorisk museum (KHM), Universitetet i Oslo (UiO). Prosjektet ble etablert ...
 • Solheim, Steinar; Schülke, Almut; Steinskog, Gjermund; Ødeby, Kristine; Koxvold, Lucia Uchermann; Fossum, Guro; Havstein, John Asbjørn; Nielsen, Svein V.; Eigeland, Lotte; Mansrud, Anja; Kile-Vesik, Jakob; Rødsrud, Christian L. (Series / Seriehefte, 2017)
  E18 Rugtvedt-Dørdal er et forvaltningsinitiert utgravningsprosjekt og er organisert som en del av Arkeologisk seksjons virksomhet ved Kulturhistorisk museum. Prosjektet ble etablert 1.juli 2013 og avsluttet 31. august 2016. ...
 • Mjærum, Axel; Wammer, Elling Utvik; Bjørkli, Birgitte; Friis, Ellen Kathrine; Hesthagen, Trygve; Kleiven, Einar; Heggenes, Jan; Hufthammer, Anne Karin; Ugulen, Jo Rune; Kjelland, Arnfinn; Severinsen, Anne; Melsom, Charlotte (Series / Seriehefte, 2016)
  Det var knyttet spenning til seminaret om fortidens fjellfiske som ble holdt ved Fjellmuseet i Lom 3.–4. juni 2015. Aldri før hadde et bredt utvalg av kultur- og naturhistorikere møttes for å diskutere dette temaet. Hva ...
 • Gundersen, Ingar; Eriksen, Kristin; Gjerpe, Lars Erik; Larsen, Jan Henning; Lønaas, Ole Christian; Nesje, Atle; Cannell, Rebecca J.S.; Loktu, Lise; Villumsen, Tina; Andreadakis, Linn T. Lieng; Andersen, Øystein Rønning; Jouttijärvi, Arne; Grandin, Lena; Mikkelsen, Peter Hambro; Bartholin, Thomas Seip; Moltsen, Annine S.A.; Macphail, Richard I.; Cruise, Gill M.; Courty, Marie-Agnes; Crowter, John; Linderholm, Johan (Series / Seriehefte, 2016)
  E6-prosjektet Gudbrandsdalen er det største utgravningsprosjektet som er gjennomført i Oppland. Prosjektet har sin bakgrunn i etableringen av ny E6 gjennom Gudbrandsdalen, fra Elstad i Ringebu kommune til Otta i Sel kommune. ...
 • Stene, Kathrine (Series / Seriehefte, 2014)
  Gråfjellprosjektet var et stort utgravningsprosjekt ved Kulturhistorisk museum, Fornminneseksjonen, ved Universitetet i Oslo. Prosjektets mål var å belyse hvor­dan menneskene levde og utnyttet skogslandskapet i Østerdalen ...
 • Gustafson, Lil (Series / Seriehefte, 2016)
  Målet med denne boken er som nevnt i innlednin­gen å presentere min kunnskap om Veien. Jeg vil gi en oversikt over og gjennomgang av kildematerialet som er fremkommet ved utgravninger på 1800- og 1900-tallet. Det består ...
 • Rundberget, Bernt; Larsen, Jan Henning; Haraldsen, Tom H. Borse; Hjärthner-Holdar, Eva; Grandin, Lena; Forenius, Svante; Jouttijärvi, Arne; Voss, Olfert; Stenvik, Lars F.; Kotivuori, Hannu; Jørgensen, Roger; Lavento, Mika; Lyngstrøm, Henriette; Mjærum, Axel; Magnusson, Gert; Espelund, Arne (Series / Seriehefte, 2013)
  Norden må på mange måter betraktes som et enhet­lig område. Innenfor den arkeologiske forskningen finnes det klare paralleller i utviklingen i de nordiske landene, selv om det også eksisterer en rekke forskjel­ler. I studier ...
 • Martens, Jes; Ravn, Mads; Christiansen, Torben Trier; Petersen, Peter Vang; Dobat, Andres S.; Henriksen, Mogens Bo; Majchczack, Bente Sven; Lingström, Maria; Skre, Dagfinn; Rolfsen, Perry; Maixner, Birgit (Series / Seriehefte, 2016)
  I dette bindet presenteres elleve bidrag om funnene fra pløyejorden. Denne typen funn kalles i Norge normalt løsfunn eller løse kulturminner selv om de i regelen blott er løsrevne deler av underliggende uforstyrrede deler ...
 • Melvold, Stine; Persson, Per; Sørensen, Rolf; Henningsmoen, Kari E.; Høeg, Helge Irgens; Gälman, Veronika; Glørstad, Håkon; Reitan, Gaute; Eggen, Inger Margrete; Eigeland, Lotte; Kristensen, Steinar; Fossum, Guro; Carrasco, Lotte (Series / Seriehefte, 2014)
  Vestfoldbaneprosjektet er organisert av Fornmin­neseksjonen ved Kulturhistorisk museum (KHM), Universitetet i Oslo. Prosjektet har gjennomført utgravninger i forbindelse med anleggelse av ny dobbeltsporet jernbane mellom ...
 • Reitan, Gaute; Persson, Per; Fossum, Guro; Eggen, Inger Margrete (Series / Seriehefte, 2014)
  Resultatene fra KHM Vestfoldbaneprosjektets utgravinger 2010-2012 presenteres i tre bind. Bind 1 tar for seg prosjektets bakgrunn, administrative forhold og metodiske erfaringer samt overordnede problemstillinger og faglige ...
 • Braovac, Susan (Journal article / Tidsskriftartikkel / PublishedVersion; Peer reviewed, 2019)
 • Bauer, Egil Lindhart; Østmo, Mari Arentz (Chapter / Bokkapittel / PublishedVersion; Peer reviewed, 2017)
 • Martinsen, Julian Robert Post; Pilø, Lars Holger; Finstad, Espen; Hole, Runar (Journal article / Tidsskriftartikkel / PublishedVersion; Peer reviewed, 2016)
  Traditionally, ski history has relied on preserved skis from bogs, on rock carvings depicting skiers and on written sources. The on-going melting of mountain ice has led to the discovery of ancient skis from a new context. ...