Now showing items 1255-1274 of 1691

 • Winther, Torgeir; Persson, Per (Research report / Forskningsrapport, 2016)
  I perioden 13.5 til 24.5.2016 gjennomførte Kulturhistorisk museum en begrenset undersøkelse av steinalderlokaliteten ID129155 på Osneset i Åmot kommune, Hedmark. Undersøkelsen inngikk i trinn 1 av prosjektet Osensjøen – ...
 • Winther, Torgeir (Research report / Forskningsrapport, 2016)
  I perioden 10. til 12.5.2016 gjennomførte Kulturhistorisk museum i Oslo en mindre undersøkelse av lokaliteten id129158 på den vestre siden av Osneset. Undersøkelsen inngikk som en del av et større prosjekt ved navn Osensjøen ...
 • Winther, Torgeir (Research report / Forskningsrapport, 2016)
  I perioden 18. til 20.5.2016 gjennomførte Kulturhistorisk museum i Oslo en mindre undersøkelse av lokaliteten id70518 på Skavernodden. Undersøkelsen inngikk som en del av et større prosjekt ved navn Osensjøen – på vippen? ...
 • Viken, Synnøve; Stene, Kathrine (Research report / Forskningsrapport, 2018)
  I perioden 7.–18. august 2017 ble det utført en arkeologisk utgravning på Skavernodden ved Osensjøens østre bredd, Åmot kommune, Hedmark. Undersøkelsen er en del av sektoravgiftsprosjektet «Osensjøen på vippen?». I 2016 ...
 • Sæther, Kathryn E. (Research report / Forskningsrapport, 2008)
  I forbindelse med omregulering av deler av Englekor/Lille-Edet til boligformål, gjennomførte Kulturhistorisk museum en arkeologisk utgravning på deler av Lille-Edet 60/2 i perioden 02.06 – 12.06.2008. Planområdet var blitt ...
 • Kristensen, Steinar.; Pilø, Lars (Research report / Forskningsrapport, 2002)
  Larvik kommune søkte i brev av 5.okt. 2000 om dispensasjon fra Lov om kulturmimer av 9.juni 1978 §8, 1.ledd for automatisk fredet kulturminne (-markedsplass fra vikingtid, ID 000365), i forbindelse med nedlegging av vann- ...
 • Stene, Kathrine (Research report / Forskningsrapport, 2002)
  I denne rapporten foreligger resultatene fra arkeologisk undersøkelse foretatt på Kaupang, 1012/35, 37, Larvik kommune, Vestfold. Profilene i grøft til stikkledning og i "koblingsgrop" ble undersøkt. Det ble ikke gjort ...
 • Lia, Øystein; Pilø, Lars (Research report / Forskningsrapport, 2001)
  I forbindelse med nytt vann- og avløpsanlegg for Kaupangområdet ble det foretatt grøftegravning nær tunet på Nordre Kaupang. Fritak fra kultuminneloven var gitt av UKM (Universitetets Kulturhistoriske Museer). Kaupangund ...
 • Gaut, Bjarne; Pilø, Lars (Research report / Forskningsrapport, 2001)
  Arbeidet ble utført for å koble boligenhetenes spillvann fra Veivesenets overvannsledning og direkte på det nye kloakknettet øst for eiendommene. I forbindelse med tilkoblingen hadde Riksantikvaren gitt dispensasjon til å ...
 • McQueen, Caitlin M A; Mortensen, Martin N; Caruso, Francesco; Mantellato, Sara; Braovac, Susan (Journal article / Tidsskriftartikkel / PublishedVersion; Peer reviewed, 2020)
  Oxygen consumption measurement was used to study potential oxidative degradation reactions occurring in wooden artefacts from the Viking age Oseberg collection in Norway. Model samples of fresh birch were impregnated with ...
 • McQueen, Caitlin; Mortensen, Martin Nordvig; Caruso, Francesco; Mantellato, Sara; Braovac, Susan (Journal article / Tidsskriftartikkel / PublishedVersion; Peer reviewed, 2020)
  Oxygen consumption measurement was used to study potential oxidative degradation reactions occurring in wooden artefacts from the Viking age Oseberg collection in Norway. Model samples of fresh birch were impregnated with ...
 • Gullbekk, Svein Harald (Journal article / Tidsskriftartikkel / PublishedVersion; Peer reviewed, 2015)
 • Kollandsrud, Kaja; Kiilerich, Bente (Journal article / Tidsskriftartikkel / PublishedVersion; Peer reviewed, 2020)
  A consistent line of thinking about matter, colour and form continued into the Middle Ages from the Classical period. Our present views on the Classical and medieval works of art are coloured by how they have been perceived ...
 • Kollandsrud, Kaja (Chapter / Bokkapittel / PublishedVersion; Peer reviewed, 2014)
 • Bråte, Inger Lise N.; Eidsvoll, David P.; Steindal, Calin Constantin; Thomas, Kevin V (Journal article / Tidsskriftartikkel / AcceptedVersion; Peer reviewed, 2016)
  This study documents the occurrence of microplastic (< 5 mm), mesoplastics (5–20 mm) and macroplastic (> 20 mm) in Atlantic cod (Gadus morhua), a common and economically important species of marine fish in Norway. Fish ...
 • Kollandsrud, Kaja (Chapter / Bokkapittel / PublishedVersion; Peer reviewed, 2017)
  This paper focuses on light as a fundamental key to the visual perception of matter and form in the earthly world, its role in a Christian perspective, and how this is communicated in the physical polychrome object as a ...
 • Margaryan, Ashot; Lawson, Daniel J.; Sikora, Martin; Racimo, Fernando; Rasmussen, Simon; Moltke, Ida; Cassidy, Lara M.; Jørsboe, Emil; Ingason, Andres; Pedersen, Mikkel Winther; Korneliussen, Thorfinn; Wilhelmson, Helene; Bus, Magdalena M.; de Barros Damgaard, Peter; Martiniano, Rui; Renaud, Gabriel; Bhérer, Claude; Moreno-Mayar, J. Víctor; Fotakis, Anna K.; Allen, Marie; Allmäe, Raili; Molak, Martyna; Cappellini, Enrico; Scorrano, Gabriele; McColl, Hugh; Buzhilova, Alexandra; Fox, Allison; Albrechtsen, Anders; Schütz, Berit; Skar, Birgitte; Arcini, Caroline; Falys, Ceri; Jonson, Charlotte Hedenstierna; Błaszczyk, Dariusz; Pezhemsky, Denis; Turner-Walker, Gordon; Gestsdóttir, Hildur; Lundstrøm, Inge; Gustin, Ingrid; Mainland, Ingrid; Potekhina, Inna; Muntoni, Italo M.; Cheng, Jade Y.; Stenderup, Jesper; Ma, Jilong; Gibson, Julie; Peets, Jüri; Gustafsson, Jörgen; Iversen, Katrine Højholt; Simpson, Linzi; Strand, Lisa Mariann; Loe, Louise; Sikora, Maeve; Florek, Marek; Vretemark, Maria; Redknap, Mark; Bajka, Monika; Pushkina, Tamara; Søvsø, Morten; Grigoreva, Natalia; Christensen, Tom; Kastholm, Ole; Uldum, Otto; Favia, Pasquale; Holck, Per; Sten, Sabine; Arge, Símun V; Ellingvåg, Sturla; Moiseyev, Vayacheslav; Bogdanowicz, Wiesław; Magnusson, Yvonne; Orlando, Ludovic; Pentz, Peter; Jessen, Mads Dengsø; Pedersen, Anne; Collard, Mark; Bradley, Daniel G.; Jørkov, Marie Louise; Arneborg, Jette; Lynnerup, Niels; Price, Neil; Gilbert, Marcus Thomas Pius; Allentoft, Morten E.; Bill, Jan; Sindbæk, Søren M; Hedeager, Lotte; Kristiansen, Kristian; Nielsen, Rasmus; Werge, Thomas; Willerslev, Eske (Journal article / Tidsskriftartikkel / AcceptedVersion; Peer reviewed, 2020)
  The maritime expansion of Scandinavian populations during the Viking Age (about ad 750–1050) was a far-flung transformation in world history1,2. Here we sequenced the genomes of 442 humans from archaeological sites across ...
 • Berg-Hansen, Inger Marie; Melvold, Stine; Simonsen, Margrete F.; Bergstøl, Jostein; Loftsgarden, Kjetil; Grøtberg, Unni Tveiten; Tveiten, Ole; Bukkemoen, Grethe Bjørkan (Series / Seriehefte, 2015)
  Boken gir en samlet fremstilling av arkeologiske under­søkelser foretatt i feltsesongene 2005 og 2006 innenfor de ti Østlands- og Sørlands-fylkene som utgjør det geografiske ansvarsområdet til Kulturhistorisk museum. Første ...
 • Damlien, Hege; Solheim, Steinar; Olsen, Dag Erik Færø; Koxvold, Lucia Uchermann; Mansrud, Anja (Series / Seriehefte, 2013)
  Prosjektet E18 Bommestad-Sky er et forvalt­ningsinitiert utgravningsprosjekt og organisert som en del av Fornminneseksjonens virksomhet ved Kulturhistorisk museum (KHM), Universitetet i Oslo (UiO). Prosjektet ble etablert ...
 • Solheim, Steinar; Schülke, Almut; Steinskog, Gjermund; Ødeby, Kristine; Koxvold, Lucia Uchermann; Fossum, Guro; Havstein, John Asbjørn; Nielsen, Svein V.; Eigeland, Lotte; Mansrud, Anja; Kile-Vesik, Jakob; Rødsrud, Christian L. (Series / Seriehefte, 2017)
  E18 Rugtvedt-Dørdal er et forvaltningsinitiert utgravningsprosjekt og er organisert som en del av Arkeologisk seksjons virksomhet ved Kulturhistorisk museum. Prosjektet ble etablert 1.juli 2013 og avsluttet 31. august 2016. ...