Now showing items 556-575 of 1658

 • Gjerpe, Lars Erik; Mjærum, Axel; Lønaas, Ole Christian; Wikstrøm, Tone; Grindkåsa, Line; Gollwitzer, Martin; Storrusten, Ellen Margrethe; Østmo, Mari Arentz (Series / Seriehefte, 2012)
  E18-prosjektet Gulli-Langåker er et forvaltningsinitiert utgravingsprosjekt organisert av Fornminneseksjonen ved Kulturhistorisk museum. Bakgrunnen for utgra­vingsprosjektet er utvidelse til firefelts motorvei fra Gull i ...
 • Gjerpe, Lars Erik; Mjærum, Axel; Grindkåsa, Line; Storrusten, Ellen Margrethe (Series / Seriehefte, 2012)
  På den om lag fem km lange strekningen fra Undelstvedt i Stokke til Fevang i Sandefjord ligger E18 rett på innsiden av den store raryggen. Dette har resultert i at veien i hovedsak går lavt i terrenget, på flater og i ...
 • Gjerpe, Lars Erik; Viklund, Karin; Linderholm, Johan; Mikkelsen, Peter Hambro; Bartholin, Thomas Seip; Cannell, Rebecca J.S.; Svensson, Nils-Olof; Regnell, Joachim; Eigeland, Lotte; Knutsson, Helena; Knutsson, Kjel (Series / Seriehefte, 2012)
  «Å bringe fram ny kunnskap om stabilitet og endring i jordbrukssamfunnets sosiale organisasjon i forhistorisk tid og middelalder» har vært prosjektets overordnede mål, jf. prosjektplanen (Lønaas 2009). I prosjektplanen var ...
 • Moen, Marianne (Journal article / Tidsskriftartikkel / PublishedVersion; Peer reviewed, 2020)
  Based on mortuary evidence from the Norwegian Viking Age (AD 750–1050), this article seeks to present an argument for cemeteries as key components of social memory and collective experience. Rather than focusing on cemeteries ...
 • Bergstøl, Jostein (Research report / Forskningsrapport, 2007)
  I tilknytning til vedtatt reguleringsplan for ”Almemoen”, hvor det er planlagt 200-250 nye boenheter, foretok Buskerud fylkeskommune en arkeologisk registrering i september 2004. Det ble gjort 15 registreringer tolket som ...
 • Wenn, Camilla Cecilie (Research report / Forskningsrapport, 2013)
  På Ringsby, 77/2, ble det i juli 2013 undersøkt en skadet fangstgrop for å sikre vitenskapelig informasjon. Fangstgropen ble dokumentert med foto og tegning i plan og profil, og snittet maskinelt. I bunnen av fangstgropen ...
 • Sæther, Kathryn E. (Research report / Forskningsrapport, 2015)
  I forbindelse med reguleringsplan for Tanberglia i Krakstadmarka, utførte KHM en arkeologisk undersøkelse på Tanberg øvre 38/69 i Ringerike kommune, i perioden 30.06- 04.07.2014. Buskerud fylkeskommune gjennomførte en ...
 • Gustafson, Lil (Research report / Forskningsrapport, 2003)
  Fangstgropen er en av fem groper i et system som ligger omtrent øst-vest i Grimsdalen, på en furumo ca. 820 m o.h. Gropen hadde en diam. på 4,4 x 3,5 m (målt mellom topp voll) og en dybde på 1,75 m. Den har flat bunn og ...
 • Ledsten, Kristine (Research report / Forskningsrapport, 2019)
  Bakgrunnen for den arkeologiske undersøkelsen er reguleringsplan for gang- og sykkelveg fra Holdebakken til Tuv og Tuv sentrum. Reguleringsplanen var i konflikt med fangstgrop id66663 og det ble søkt og innvilget dispensasjon ...
 • Friis, Ellen Kathrine (Research report / Forskningsrapport, 2019)
  I forbindelse med realisering av vedtatt reguleringsplan for å bedre trafikksikkerheten og fremkommeligheten på E136 gjennom Jora-området i Lesja og Dovre kommuner, ble det i oktober 2017 foretatt en arkeologisk utgravning ...
 • Friis, Ellen Kathrine (Research report / Forskningsrapport, 2015)
  10. juli 2013 ble det gjennomført en arkeologisk undersøkelse av en fangstgrop (id 124286-1) i forbindelse med utbygging av Smådøla kraftverk i Lom kommune i Oppland. Kulturminnet var en del av et større fangstanlegg med ...
 • Kile-Vesik, Jakob (Research report / Forskningsrapport, 2017)
  I perioden 31.08.–02.09.2016 blev det undersökt en fångstgrop på Østre Eggemoen. Bakgrunden för undersökningen var ombyggning av E16 mellan Eggemoen och Olum. Tiltakshaver för projektet var Statens vegvesen. Fångstgropen ...
 • Kile-Vesik, Jone (Research report / Forskningsrapport, 2012)
  I forbindelse med utbygging av riksvei 3 Gita bru – Åset nord, ble det gjennomført en arkeologisk utgravning av syv fangstgroper og tre kullgroper i perioden 05.-16. september 2011. De undersøkte gropene befant seg i til ...
 • Ristvedt, Kristin (Research report / Forskningsrapport, 1999)
  Det ble undersøkt 16 groper: 2 fangstgroper, 3 kullgroper gravet ned i eldre fangstgroper, 2 eller 3 bålgroper trolig også i gjenraste fangstgroper. Dessuten 8 kullgroper, hvorav iallfall 3 av dem hadde 2 bruksfaser. C ...
 • Sæther, Kathryn E. (Research report / Forskningsrapport, 2013)
  I forbindelse med ny reguleringsplan for deler av Høyby 51/1 i Ringsaker kommune undersøkte Kulturhistorisk museum en forhistorisk lokalitet bestående av tre fangstgroper og seks kullgroper i perioden 10-14 juni 2013. ...
 • Gustafson, Lil (Research report / Forskningsrapport, 1994)
  Formålet med undersøkelsen var å finne ut hva de ulike gropene representerte. Det var på forhånd antatt at. R 23, 25 og 26 var fangstgroper. Blant de tallrike øvrige groper kunne noen være svært sammenraste fangstgroper, ...
 • Bergstøl, Jostein (Research report / Forskningsrapport, 2007)
  Utgravningen i denne rapporten er gjennomført som en del av Aursjøprosjektet. Prosjektet har vært utført som et samarbeid mellom Oppland og Møre og Romsdal fylkeskommuner og Vitenskapsmuseet ved NTNU og Kulturhistorisk ...
 • Kile-Vesik, Jone (Research report / Forskningsrapport, 2012)
  Arkeologisk undersøkelse av de to fangstgropene id 133073 (S2) og 120311-24 (S1) gjennomført i perioden 29.08.-02.09. 2011 i forbindelse med bygging av et anlegg for skiskyting ved Hummelfjell i Os. Lokalitetene var begge ...
 • Bergstøl, Jostein; Mathiesen, Per Olav (Research report / Forskningsrapport, 2008)
  Sommeren 2005 undersøkte Per Olav Mathiesen og Jostein Bergstøl to fangstgroper i et større anlegg ved Kverninga ovenfor Unsetgrenda i Rendalen. Bakgrunnen var å få undersøkt noen av de mange gropene som var registrert i ...
 • Melgaard, Hilde M. Sømme (Research report / Forskningsrapport, 2016)
  I forbindelse med bygging av Rosten Kraftverk ble det gjennomført en arkeologisk undersøkelse av en fangstgrop, en mulig fangstgrop, en kullfremstillingsgrop, en grop med uavklart funksjon og en avskrevet grop i perioden ...