Now showing items 479-498 of 1140

 • Mjærum, Axel (Research report / Forskningsrapport, 2009)
  Den 18. og 19. april 2005 og i tidsrommet 20. oktober til 7. november 2008 gjennomførte KHM arkeologiske utgravninger av to gravhauger (id 50199, haug 1 og haug 2) på gården Brandsrud vestre (53/28) i Eidsberg k., Østfold. ...
 • Monrad-Krohn, Danckert (Research report / Forskningsrapport, 1969)
  Gravfunn fra fire hauger på Grålum. Jernalder.
 • Bodahl, Oddveig (Research report / Forskningsrapport, 1932)
  Gravhauger undersøkt i 1932.
 • Mørck, Gustav (Research report / Forskningsrapport, 1908)
  Undersøkelse av seks gravhauger på Kuskerud, Sørum, Akershus i 1908.
 • Kile-Vesik, Jakob (Research report / Forskningsrapport, 2017)
  En gravhög undersöktes på Værn, 1026/2 i Sarpsborg, Østfold. Detta då man här tänkt uppföra ett nytt område med vårdhem. I detta området ligger då gravhögen id 20982, känd sedan tidigare. Det finns tidigare dokumentation ...
 • Kile-Vesik, Jakob (Research report / Forskningsrapport, 2016)
  Ett gravröse undersöktes på John Collets Allè 92 på gården Berg 48/89 i Oslo. Detta då man här tänkt uppföra ett nytt bostadshus. Byantikvaren i Oslo registrerade området i förbindelse med detta då det befinner sig gravhögar ...
 • Kile-Vesik, Jakob (Research report / Forskningsrapport, 2016)
  Vid registrering i förbindelse med kalkstensbrottet på Seberg i Ringsaker blev det inte funnet några fornminner. Dock så visade det sig senare när man tog LIDAR-foton av området kring nya E6 att det låg fem gravhögar på ...
 • Kile-Vesik, Jakob (Research report / Forskningsrapport, 2016)
  Under vår utgrävning vid Lunde så undersöktes tre gravhögar. Två av högarna var relativt identiska medan den tredje var något enklare uppbyggd. Det enda som skillde dem märkvärt åt var att de två hade en kantkedja av sten ...
 • Martinsen, Julian (Research report / Forskningsrapport, 2017)
  I tidsrommet 26.10-20.11.2016 foretok Kulturhistorisk museum en arkeologisk undersøkelse i forbindelse med utvidelse av Froland kirkegård. På forhånd var det registrert bosetningsspor fra jernalder i form av stolpehull og ...
 • Derrick, Michael (Research report / Forskningsrapport, 2014)
  I forbindelse med ny reguleringsplan for Krukåsen 1056/1, 1056/2 og Lingum 1064/6 gjennomførte KHM en arkeologisk utgravning av en gravhaug og en gravrøys (ID 48737 og 19132) i perioden 27.09.2012 – 09.11.2012. Krukåsen ...
 • Reitan, Gaute (Research report / Forskningsrapport, 2010)
  I forbindelse med oppføring av garasje på eiendommen Lunaveien 5 i boligområdet Geminifeltet mellom Kjellberg og Virik i Sandefjord blei det sommeren 2009 gjennomført en arkeologisk utgraving av ei gravrøys. Prosjektet er ...
 • Wenn, Camilla Cecilie (Research report / Forskningsrapport, 2017)
  Det ble utført en begrenset sikringsundersøkelse på Bruserød 12.11.2015. Gravrøysen id32089-2 er én av åtte røyser og to steinsettinger beliggende i et røysfelt på en svakt forhøyet rygg i terrenget. En omfattende, til ...
 • Russ, Helene (Research report / Forskningsrapport, 2014)
  I tidsrommet fra 24. september til 11. oktober 2012 ble det gjennomført arkeologiske registeringer og utgravninger knyttet til erosjonssikringstiltak i Byglandsfjorden i Bygland, Aust-Agder. Arbeidet ble foretatt i forbindelse ...
 • Russ, Helene (Research report / Forskningsrapport, 2014)
  I tidsrommet fra 24. september til 11. oktober 2012 ble det gjennomført arkeologiske registeringer og utgravninger knyttet til erosjonssikringstiltak i Byglandsfjorden i Bygland, Aust-Agder. Arbeidet ble foretatt i forbindelse ...
 • Stokke, Jo-Simon Frøshaug (Research report / Forskningsrapport, 2018)
  I juni 2017 undersøkte et feltmannskap på fire arkeologer en tidligere registrert gravrøys på Neset i Froland kommune i forbindelse med utvidelsen av Neset renseverk. Kulturminnet besto av en steinrøys som i stor grad var ...
 • Melgaard, Hilde M. Sømme (Research report / Forskningsrapport, 2019)
  Den arkeologiske undersøkelsen på Berg nedre ble foretatt i perioden 12.10.–30.10.2015 i forbindelse med reguleringsplan for gang- og sykkelvei langs fv. 249 fra Snertingdal sentrum til Nøssvegen i Gjøvik kommune. Det ble ...
 • Larsen, Jan Henning (Research report / Forskningsrapport, 2018)
  Knyttet til utbyggingen av Hausvik industriområde ble det i oktober 1997 gjennomført utgravning av bunnlaget av gravrøys R4 og registrering X1 (naturlig strandvoll). Steinalderboplasser R1-R3 ble utgravd i 1999 ved Ragnhild ...
 • Sjurseike, Ragnhild (Research report / Forskningsrapport, 1998)
  Innberetning etter undersøkelse av gravrøys på Ås østre gnr.41/2, Sande, Vestfold. Undersøkelsen pågikk i flere perioder i tidsrommet 18.august til 19.november 1997. Omkring 50% av røysen er undersøkt. Massene ble såldet. ...
 • Melby, Ola J. (Research report / Forskningsrapport, 1975)
  Som følgje av til dels alt iverksette planar om industri- og bustadutbyggjing på Sandbumoen (jfr. Melby 1975 a:l), der det var meldt om - og påvist - minst ei røys som etter alt å dømma kunne vera leivingane etter ei noko ...
 • Russ, Helene; Ødegaard, Marie (Research report / Forskningsrapport, 2017)
  I 2010 ble det søkt om å nydyrke en tidligere granskogbeplantet teig på Stange prestegård, gbnr. 83/109, beliggende 200 meter sørvest for Stange kirke i Stange kommune, Hedmark. I området er det kjent mange gravfelt og ...