Now showing items 424-443 of 1691

 • Ween, Gro Birgit; Wachowich, Nancy (Journal article / Tidsskriftartikkel / PublishedVersion; Peer reviewed, 2018)
  Efforts to digitally engage with indigenous source communities and craftspeople are many and diverse. This paper has as its starting point a comparison between two such digital engagements, both celebrations of Arctic ...
 • Harding, Stephen Ernest; Channell, Guy; Phillips-Jones, Mary K (Journal article / Tidsskriftartikkel / PublishedVersion; Peer reviewed, 2018)
  We recall the experimental approaches involved in the discovery of hydrogen bonds in deoxyribonucleic acid (DNA) made 70 years ago by a team of scientists at University College Nottingham led by J.M. Gulland, and in relation ...
 • Uleberg, Espen; Matsumoto, Mieko (Chapter / Bokkapittel / PublishedVersion; Peer reviewed, 2020)
  The paper explores enhanced visualisation of site distribution, with the purpose of understanding shifts in landscape preferences from Middle to Late Neolithic in East Norway. It includes single finds and artefacts from ...
 • Mühlemann, Barbara; Vinner, Lasse; Margaryan, Ashot; Wilhelmson, Helene; Castro, Constanza De La Fuente; Allentoft, Morten E.; Damgaard, Peter De Barros; Hansen, Anders J.; Nielsen, Sofie Holtsmark; Strand, Lisa Mariann; Bill, Jan; Buzhilova, Alexandra; Pushkina, Tamara; Falys, Ceri; Khartanovich, Valeri; Moiseyev, Vyacheslav; Jørkov, Marie Louise Schjellerup; Sørensen, Palle Østergaard; Magnusson, Yvonne; Gustin, Ingrid; Schroeder, Hannes; Sutter, Gerd; Smith, Geoffrey L.; Drosten, Christian; Fouchier, Ron A. M.; Smith, Derek J.; Willerslev, Eske; Jones, Terry C.; Sikora, Martin (Journal article / Tidsskriftartikkel / AcceptedVersion; Peer reviewed, 2020)
  Humans have a notable capacity to withstand the ravages of infectious diseases. Smallpox killed millions of people but drove Jenner's invention of vaccination, which eventually led to the annihilation of this virus, declared ...
 • Orvik, Kristin; Sæther, Kathryn; Iversen, Frode (Research report / Forskningsrapport, 2019)
  Høsten 2017 gjennomførte Kulturhistorisk museum arkeologisk utgravning av fem lokaliteter i Eidsvoll kommune, Akershus fylke, i forbindelse med forslag til reguleringsplan for nytt dobbeltspor på jernbaneparsellen fra (A) ...
 • Orvik, Kristin; Sæther, Kathryn; Iversen, Frode (Research report / Forskningsrapport, 2019)
  Høsten 2017 gjennomførte Kulturhistorisk museum arkeologisk utgravning av fem lokaliteter i Eidsvoll kommune, Akershus fylke, i forbindelse med forslag til reguleringsplan for nytt dobbeltspor på jernbaneparsellen fra (A) ...
 • Jacobsen, Harald; Larsen, Jan Henning (Research report / Forskningsrapport, 1988)
  Registeret omfatter alle fornminner som er registrert i, og i nærmiljøet rundt det nye Dam Dokkfløyvatn. Foruten disse er lokalitetene ved Dokka- og Torpakraftverk, Mjogsjøen, og Dokkvatnet med i listene. I alt omfatter ...
 • Vogt, David; Simonsen, Margrete F. (Research report / Forskningsrapport, 2018)
  Høsten 2012 ble det foretatt en avdekking og dokumentasjon av et skålgropsfelt på gården Stubberud i Frogn kommune (Id 12278). Lokaliteten ligger på en bergknaus i gårdstunets ytterkant. I Askeladden oppgis at lokaliteten ...
 • Eriksen, Marianne Hem (Journal article / Tidsskriftartikkel / AcceptedVersion; Peer reviewed, 2017)
  Understanding ‘counter archaeologies’ as taking a counterpoint and challenging normative perspectives, this paper considers infancy in Iron-Age Scandinavia through an examination of children deposited in settlements and ...
 • Røstad, Ingunn M. (Research report / Forskningsrapport, 2021)
  This report presents four groups of dress-accessories from the Migration and early Merovingian-period Scandinavia: cruciform brooches, relief brooches, clasps and conical brooches. The report comprises detailed information ...
 • Rødsrud, Christian Løchsen (Journal article / Tidsskriftartikkel / PublishedVersion; Peer reviewed, 2017)
  Jeg vil i denne artikkelen legge vekt på tre gjenstandskategorier: romerskproduserte glass med påførte gullbeslag og reparasjoner, keramikkbegre som imiterer glass samt keramikk der glasskår er satt inn i karveggen; såkalte ...
 • Iversen, Frode (Chapter / Bokkapittel / PublishedVersion; Peer reviewed, 2017)
  Dronning Margrete Valdemarsdatter (1353–1412) er Skandinavias middelalderdronning par excellence. 79 Mange tidligere og senere dronninger har hatt stor innfytelse i politikken. Ingen har likevel utøvd samme grad av direkte ...
 • Loftsgarden, Kjetil (Research report / Forskningsrapport, 2012)
  Den arkeologiske undersøkinga var knytt til etablering av traktorveg over eit jorde mot Onsakervika. Etter reinsing og snitting vart mange av dei registrerte strukturane avskrivne, me reknar fire av kulturminna som automatisk ...
 • Kile, Jone Røst (Research report / Forskningsrapport, 2011)
  Arkeologisk undersøkelse av dyrkningsspor i forbindelse med bygging av en anleggsvei for å frakte fyllmasser til utbygging av ny E39 mellom Vigeland og Fardal. Lokaliteten (ID 138742) ligger i tidligere innmark/beitemark ...
 • Johansson, Jakob (Research report / Forskningsrapport, 2009)
  Denna rapport behandlar en arkeologisk undersökning av dyrkningsspår och aktivitetsspår i Gjøvik i Oppland. Bakgrunden till utgrävningen är att Statens vegvesen Region Øst sökte om dispensation för reguleringsplan för gång- ...
 • Melheim, Lene (Research report / Forskningsrapport, 2012)
  I forbindelse med reguleringsplan for Sørbakkveien øst, Mogreina, ble det gjennomført en arkeologisk undersøkelse i perioden 24.-27. juni 2011 av en lokalitet med dyrkningsspor og kullgrop (ID118174). Lokaliteten lå i 50-70 ...
 • Engebretsen, Cathrine S. (Research report / Forskningsrapport, 2005)
  Undersøkelsesområdet ligger på en dyrket flate, ca 25 moh. inntil høydedragene Kirkerudbakken og Tanumplatået. I området fins blant annet en middelalderkirke, gravhauger, gamle veifar, fossile dyrkningsspor og kalkovner. ...
 • Loktu, Lise (Research report / Forskningsrapport, 2015)
  I forbindelse med utvidelsen av ny jernbaneundergang og gang- og sykkelveg langs Fv35 ved Jutebrua, utførte KHM en arkeologisk undersøkelse på lokalitetene id 155111-2 og - 3, i perioden 13.05-16.05.13. Det ble undersøkt ...
 • Johansson, Jakob (Research report / Forskningsrapport, 2010)
  Denna rapport behandlar en arkeologisk utgrävning av dyrkningsspår i Vang i Oppland. Bakgrunden till undersökningen var att man skulle bygga en gång- och cykelväg jämte nu existerande bilväg. Registreringen av området ...
 • Johansson, Jakob (Research report / Forskningsrapport, 2011)
  I förbindelse med av Rv 7 skulle byggas ut registrerade Buskerud fylkeskommune i trakten från den 2. augusti till den 3. september 2010. De registrerade då ett stort område längs vägens sträckning och fann stora mänger ...