Now showing items 1091-1110 of 1114

 • Unknown author (Series issue / Seriehefte, 2002)
  Glørstad, Håkon: Østnorske skafthullhakker fra mesolitikum. Arkeologisk og forhistorisk betydning - illustrert med et eksempelstudium fra vestsiden av Oslofjorden, s. 7 <br> Engevik jr, Asbjørn: Spannformede leirkar - ...
 • Unknown author (Series issue / Seriehefte, 2003)
  Østmo, Einar: Da nordboene lærte seg å ro. En teknologisk nyvinning for sjøfarten i tidlig jernalder, s. 7 <br> Røstad, Ingunn Marit: Båten som symbol i jernalderen og jernalderforskningen, s. 31 <br> Myhre, Bjørn: ...
 • Unknown author (Series issue / Seriehefte, 2004)
  Heimann, Curry: I faderens och nationens skugga – Anton Wilhelm Brøggers livsverk, s. 7 <br> Østmo, Einar: En fangstboplass fra yngre steinalder på Solbakken i Idd, og en uventet elgskulptur. Et notat, s. 35 <br> ...
 • Unknown author (Series issue / Seriehefte, 2005)
  Kristiansen, Kristian: Egil 60, s. 9 <br> Lamm, Jan Peder: Norge -- Sverige tur och retur, s. 13 <br> Gløstad, Håkon: Tangen -- en neolittisk boplass fra Kragerø kommune, s. 25 <br> Østmo, Einar: Over Skagerak i ...
 • Unknown author (Series issue / Seriehefte, 2006)
  Westerdahl, Christer: Maritim övertro -- et kosmologisk bidrag till arkeologisk tolkning, s. 9 <br> Matsumoto. Mieko og Uleberg, Espen: Sandbekk -- En tidligneolittisk boplass i Rakkestad kommune i Østfold, s. 45 <br> ...
 • Unknown author (Series issue / Seriehefte, 1943)
  Gjessing, Gutorm: Hesten i førhistorisk kunst og kultus, s. 5 <br>Kloster, Robert: Tradisjon og impuls, s. 145 <br>Skaar, Fritz C: Bruken av jernaldersverdene, s. 165 <br>Thomas, Charlotte Undset: Norsk arkeologisk ...
 • Unknown author (Series issue / Seriehefte, 2007)
  Åstveit, Leif Inge: Høyfjellsarkeologi under snø og is. Global oppvarming, fonnjakt og funn fra snøfonner datert til steinalder, s. 7 <br> Uleberg, Espen og Matsumoto, Mieko: Stedet Lærdal II, s. 23 <br> Sognnes, Kalle: ...
 • Unknown author (Series issue / Seriehefte, 2008)
  Johansen, Arne B: Landemerket Torghatten: Naturfenomen, bosetningen, betydningen -- en undersøkelse av langvarighet, s. 7 <br>Andreassen, Reidun L.: Malerier og ristninger -- bergkunst i Fennoskandia, s. 39 <br>Finstad, ...
 • Unknown author (Series issue / Seriehefte, 2009)
  Marianne Vedeler: Gabriel Gustafson: Oseberg og oldsakenes venn, s. 7<br> Gro Mandt: En krone til besvær: «Tyssøykruna» og annet krot i berg og bygg, s. 17<br> Turid Brox Nilsen: Fotnoter - om fotsporristninger i Stjørdalen, ...
 • Unknown author (Series issue / Seriehefte, 2010)
  Leif Inge Åstveit: Mesolittiske tufter fra innland og kyst, s. 7<br> Steinar Solheim: Der øst møter vest. Til høgfjellets forhistorie, s. 29<br> Hege Skalleberg Gjerde: Tilfeldig? Neppe. Finsk-ugriske smykker i Sør-Norge, ...
 • Unknown author (Series issue / Seriehefte, 2011)
  Zanette Tsigaridas Glørstad, Jakob Johansson og Frans-Arne Stylegar: Minnelund og monument. Runesteinen på Hogganvik, Mandal, Vest-Agder, s. 9<br> James E. Knirk: Hogganvik-innskriften: en hard runologisk nøtt, s. ...
 • Unknown author (Series issue / Seriehefte, 2012)
  Lotte Eigeland og Steinar Solheim: Blomvågfunnet – veid og funnet for lett, s. 7<br> Marianne Skandfer og Helge Høeg: Bácheveaj/Pasvikdalens eldre historie belyst ved pollenanalyser og arkeologisk materiale, s. 27<br> Steinar ...
 • Unknown author (Series issue / Seriehefte, 2013)
  Trond Klungseth: Lødøen Om alderen til Vingen-ristningene, s. 7<br> Jostein Gundersen: Verken fjord eller fjell – steinalderen i det kystnære innlandet. Gamle og nye funn fra Notodden i Telemark, s. 35<br> Anja Mansrud: ...
 • Unknown author (Series issue / Seriehefte, 2014)
  Trond Eilev Linge Rørsle gjennom fjordlandskapet – om nyfunne bergmalingar på Honnhammar i Tingvoll . . . . . . . . . . . . . . 7 Annette Solberg Helganeset – en produksjonsplass for selolje. Spekk-kokegroper i en sørlig ...
 • Unknown author (Series issue / Seriehefte, 2015)
  Arne Johan Nærøy Utsira – en boplass fra slutten av den vestnorske pionértiden, s. 7 Almut Schülke og Håvard Hegdal Et unikt mesolittisk anheng fra Brunstad i Vestfold, s. 27 Jostein Bergstøl 8000 år gamle fangstgroper ...
 • Unknown author (Series issue / Seriehefte, 1944)
  Bergh, Henrik: A. W. Brøgger på hans 60-års fødselsdag, s. 5 <br>Shetelig, Haakon: Forenigen til Norske Fortidsminnesmerkers Bevaring 1844—1944, s. 7 <br>Gjessing, Gutorm: Steinalder – Bronsealder – Stein-bronsealder?, ...
 • Unknown author (Series issue / Seriehefte, 1945)
  Brøgger, A. W.: Oseberggraven – Haugbrottet, s. 1 <br>Fægri, Knut: Pollenanalysen. En oversikt, s. 45 [Plansje ikke digitalisert] <br>Bugge, Anders: Et unicum av en stavkirke, s. 119 <br>Blindheim, Charlotte: ...
 • Skre, Dagfinn (Chapter / Bokkapittel / AcceptedVersion; Peer reviewed, 2017)
 • Kilger, Christoph (Research report / Forskningsrapport, 2009)
  I november 2007 hittades tre dirhemfragment, en hacksilverbit och ett blyviktlod med metalldetektor vid Huseby Vestre i Rygge. Kulturhistorisk Museum genomförde mellan den 6:e och 9:e oktober 2008 en begränsad efterundersökning ...
 • Iversen, Frode (Chapter / Bokkapittel / PublishedVersion; Peer reviewed, 2016)
  I denne artikkelen skal vi studere Værnes rolle i det tidlige kongedømme i jernalder og middelalder. Hvorfor ble gården så viktig? Hva var den sosiale og økonomiske bakgrunnen for fylkeskirken? Vi skal belyse ved hjelp av ...