Now showing items 1077-1096 of 1138

 • Unknown author (Series issue / Seriehefte, 1966)
  Marstrander, Sverre: En etruskisk askeurne i Universitetets Oldsaksamling, s. 5 <br>Munch, Gerd Stamsø: Gårdshauger i Nord-Norge, s. 25 <br>Munch, Jens Storm: Et nytt bronsealderfunn fra Troms, s. 61 <br>Bakka, ...
 • Unknown author (Series issue / Seriehefte, 1967)
  Marstrander, Sverre: Fra bronsealderens treskjærerkunst, s. 5 <br>Grieg, Sigurd: Graverte bronseskåler fra tidlig middelalder, s. 47 <br>Munch, Gerd Stamsø: Funnene fra Eiterjord i Beiarn og Vestvatn i Misvær, s. ...
 • Unknown author (Series issue / Seriehefte, 1968)
  Hougen, Bjørn: Eivind S. Engelstad, s. 5 <br>Müller-Wille, Michael: Nya stavbyggnader i Rhenlandet, s. 7 <br>Larsen, Brage Irgens: Dragedreper og løvejeger, s. 19 <br>Munch, Gerd Stamsø: Gammel og ny gravform i ...
 • Unknown author (Series issue / Seriehefte, 1969)
  Blindheim, Charlotte: Kaupangundersøkelsen avsluttet, s. 5 <br>Tollnes, R. L.: Bygningsrester fra Kaupang, s. 41 <br>Hougen, Ellen Karine: Leirkarmaterialet fra Kaupang, s. 97 <br>Hougen, Ellen Karine: Glassmaterialet ...
 • Unknown author (Series issue / Seriehefte, 1970)
  Johansen, Erling: Hvor ligge Sverresagaens Bristein?, s. 5 <br>Skjølsvold, Arne: En bronsealders boplass med husturft fra Ogna i Rogaland, s. 25 <br>Monsen, Marit: Portalsymbolikk, s. 73 <br>Munch, Gerd Stamsø: ...
 • Unknown author (Series issue / Seriehefte, 1971)
  Hougen, Bjørn: Johannes Bøe, s. 5 <br>Slomann, Wencke: Gravfeltet omkring Einangsteinen i Lidreåsen, Valdres, s. 11 <br>Blehr, Otto: Noen fornminner og sagn fra Hardangerviddas fangsliv, s. 89 <br>Insgstad, Anne ...
 • Unknown author (Series issue / Seriehefte, 1972)
  Skjølsvold, Arne: Slettabø i Ogna, s. 5 <br>Martens, Irmelin: Møsstrond i Telemark, s. 83 <br>Blehr, Otto: Hva dyregravene på Hardangervidda forteller om villreinfangst, s. 115 <br>Rolfsen, Perry: Kvartærgeologiske ...
 • Unknown author (Series issue / Seriehefte, 1973)
  Marstrander, Sverre: H.M. Kong Gustaf Adolf 1882 – 1973, s. V <br> Marstrander, Sverre: Bjørn Hougen 75 år, s. VII <br> Marstrander, Sverre: Arkeologiens vei, s. IX <br> Låg, J.: Jordbunnsforhold og befolkningsfordeling, ...
 • Unknown author (Series issue / Seriehefte, 1974)
  Marstrander, Sverre: Sigurd Grieg, s. 5 <br> Hougen, Bjørn: Den havdjerve, s. 10 <br> Marstrander, Sverre: Et nyfunnet brev fra Oluf Rygh til Nicolay Nicolaysen om utgravningen av Tuneskiet 1867, s. 26 <br> Noss, ...
 • Unknown author (Series issue / Seriehefte, 1976)
  Marstrander, Sverre: Arkeologiens vei, s. V <br> Marstrander, Sverre: Gravrøysene på Mølen. Med et tillegg av Bjørg Elisabeth Alfsen, s. 11 <br> Mandt, Gro: Helleristninger gjennom 150 år. En funnhistorie i ...
 • Unknown author (Series issue / Seriehefte, 1940)
  Brøgger, A. W.: Fra Helgeån til Stiklestad, s. 1 <br>Hauge, T. Dannevig: Jernbrenning i Gudbrandsdalen i gamle dager, s. 41 <br>Hougen, Bjørn: Osebergfunnets billedvev (en farveplansje), s. 85 <br>Johannessen, ...
 • Unknown author (Series issue / Seriehefte, 1977)
  Sjøvold, Thorleif: Bjørn Hougen 1898 – 1976, s. 5 <br> Blindheim, Charlotte: Den første Kaupangundersøkelse, 1867. Antikvar Nicolay Nicolaysen som feltarkeolog. En Etterprøving, s. 11 <br> Myhre, Bjørn: Nausttuft fra ...
 • Unknown author (Series issue / Seriehefte, 1978)
  Marstrander, Sverre: Arkeologiens vei. Studiet av arkeologi: Globalt, europeisk, nordisk, s. I-III <br> Johansen, Olav Sverre og Søbstad, Tom: De nordnorske tunanleggene fra jernalderen, s. 9 <br> Sognnes, Kalle: En ...
 • Unknown author (Series issue / Seriehefte, 1979)
  Hauglid, Roar: Stavkirkenes takverk, s. 5 <br> Marstrander, Sverre: Av Vinlandsforskningens historie, s. 20 <br> Vinsrygg, Synnøve: Reiskapar til sanking/primitivt jordbruk? Analyse av steinkøller med bora hold frå ...
 • Unknown author (Series issue / Seriehefte, 1980)
  Blindheim, Charlotte: Da Osebergfunnet ble gravet, s. 5 <br> Farbregd, Oddmunn: Perspektiv på Namdalens jernalder. Undersøkingar på Veiem, Sem Værem og Bertnem, s. 20 <br> Ingstad, Anne Stine: "Frisisk klede"? En ...
 • Unknown author (Series issue / Seriehefte, 1981)
  Skjølsvold, Arne: En tidlig romertids grav i Rendalsfjellene og noen tanker omkring den eldste jernalderbosetning i sydnorske innlandsstrøk, s. 5 <br> Sognnes, Karl: Holemalingane i Skåren-Monsen, Brønnøy, Nordland, s. ...
 • Unknown author (Series issue / Seriehefte, 1982)
  Blindheim, Charlotte: Slemmedal-skatten: En liten orientering om et stort funn, s. 5 <br> Skaare, Kolbjørn: Myntene i Slemmedal-skatten, s. 32 <br> Liestøl, Aslak: Runene i Slemmedal-skatten, s. 44 <br> Ingstad, ...
 • Unknown author (Series issue / Seriehefte, 1982)
  Einar Østmoe: Megalittgraven på Skjeltorp i Skjeberg, s. 5 <br> Svein Indrelid og Dagfinn Moe: Februk på Hardangervidda i yngre steinalder, s. 36 <br> Klavs Randsborg: Vikingesamfundet, s. 72 <br> Martin Blindheim: ...
 • Unknown author (Series issue / Seriehefte, 1983)
  Knut Helskog: Helleristningene i Alta. En presentasjon og en analyse av menneskefigurene, s. 5 <br> Einar Østmo: Auve: Noen inntrykk fra en mellomneolittisk kystboplass i Vestfold, s. 42 <br> Erling Johansen og Øystein ...
 • Unknown author (Series issue / Seriehefte, 1984)
  Arne Skjølsvold: Fornminnevern, forskning og undervisning, s. 5 <br> Charlotte Blindheim: De fem lange år på Universitetets oldsaksamling: Anton Wilhelm Brøgger (1884-1984) in memoriam, s. 27 <br> Anders Hagen: Om ...