Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T12:10:22Z
dc.date.available2013-03-12T12:10:22Z
dc.date.issued2010en_US
dc.date.submitted2010-12-16en_US
dc.identifier.citationSkaar, Kristin Marie. A community voice . Masteroppgave, University of Oslo, 2010en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/27799
dc.description.abstractDenne studien utforsker bruk av lokalradio blant urbefolkningen i Guatemala. Gjennom en kvalitativ tilnærming undersøker jeg kjennetegnene ved lokalradio i Guatemala, hovedsakelig fra utøvernes ståsted. Et voksende nettverk av lokalradiostasjoner forsøker å kjempe seg gjennom et korporativt, kommersielt medielandskap, og befinner seg innenfor et fragmentert samfunn med dypt inngrodde sosiale, politiske og kulturelle barrierer. Med utgangspunkt i teorier om community media og hvilken rolle sivile mediesektorer kan ha for et mer deliberativt offentlig rom, hevder jeg at radiostasjonene fyller viktige hull i medielandskapet og samfunnet de tilhører. Konseptet er imidlertid fortsatt nytt, og utøverne møter flere utfordringer som hindrer dem fra å videreutvikle radiostasjonene og å operere mer uavhengig. Jeg hevder likevel også at formålet med urfolks bruk av lokalradio i Guatemala bør forstås annerledes enn hva et vestlig perspektiv umiddelbart vil konkludere. Fokuset på fellesskap i stedet for individet, samt mayabefolkningens lange tradisjon med deliberasjon i det lokale samfunnslivet, utfordrer vestlige ’normative’ syn på journalistikk og idealet om en demokratisk mediekanal. Dette viser videre hvordan idealet om objektivitet og kritisk journalistikk noen ganger må forlates til fordel for fellesskapet, tilhørighet og beskyttelsen av kultur og folkegrupper.nor
dc.description.abstractThis study explores the use of community radio among the indigenous population in Guatemala. With a qualitative approach I examine the nature of Guatemalan community radio and its potentials and challenges, mainly from the practitioners’ point of view. Situated within a fragmented society with deeply ingrained social, political and cultural barriers, an expanding network of community radio stations is fighting its way through a corporative, commercial media landscape. By drawing on theories on community media and the role civic media sectors can play for deliberative public spheres, I argue that the radio stations are filling essential gaps of both the media landscape and the society in which they exist. However, the community radio format is still new and a number of challenges are preventing the radio practitioners to develop further and to operate more independently. Still, I also argue that the purpose of community radio in the Guatemalan indigenous context should be understood differently than from what a Western perspective immediately would conclude. Their focus on community instead of the individual, as well as the long tradition of deliberation within Maya community life, is challenging Western ‘normative’ views on journalism and the ideal type of a democratic media channel. This further demonstrates how the ideal of objectivity and critical journalism sometimes must be left for the sake of community identification and the protection of cultures and peoples.eng
dc.language.isoengen_US
dc.titleA community voice : an explorative study of Maya community radio practice in Guatemalaen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2011-05-26en_US
dc.creator.authorSkaar, Kristin Marieen_US
dc.subject.nsiVDP::310en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Skaar, Kristin Marie&rft.title=A community voice &rft.inst=University of Oslo&rft.date=2010&rft.degree=Masteroppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-26963en_US
dc.type.documentMasteroppgaveen_US
dc.identifier.duo110016en_US
dc.contributor.supervisorRoy Krøvelen_US
dc.identifier.bibsys112146201en_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/27799/2/Master_Skaar.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata