Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T12:10:35Z
dc.date.available2013-03-12T12:10:35Z
dc.date.issued2010en_US
dc.date.submitted2010-05-07en_US
dc.identifier.citationSørenes, Ingebjørg. Conflicting countries - conflicting perspectives?. Masteroppgave, University of Oslo, 2010en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/27787
dc.description.abstractHvordan posisjonerer de nasjonale mediene seg når to vestlige land plutselig havner i en diplomatisk krise? Farges nyhetsdekningen utelukkende av patriosisme og nasjonal lojalitet, eller vil tilleggsfaktorer som grad av pressefrihet, sosiokulturelle normer, nyhetsverdier og medieprofil påvirke graden av konsensus mellom pressen og myndighetene? Dette har jeg forsøkt å besvare i en sammenlignende analyse av "Tampa"-sakens dekning i to norske og to australske aviser. Ved hjelp av kvantitativ innholdsanalyse og en diskursanalyse inspirert av Laclau & Mouffe, undersøker jeg likheter og forskjeller mellom avisene, og diskuterer funnene i lys av Hallin & Mancinis tredelte modell for sammenligning av mediesystemer. Jeg undersøker i tillegg hvilke nyhetsverdier som ble vektlagt i dekningen, og hvorvidt fiendebilder ble dannet. Studien viser at ”Tampa”-saken i australske aviser primært handlet om menneskesmugling og realpolitikk, mens de norske avisene formidlet konflikten som et angrep på norske, humanitære prinsipper. De to norske avisene formidlet fiendebilder av Australia som nasjon, mens det var få fiendebilder å spore av Norge i de australske avisene.nor
dc.description.abstractHow do national media position themselves when two Western countries suddenly fall into a diplomatic crisis? Is the news coverage coloured only by patriotism and national allegiance, or will additional factors such as the degree of press freedom, socio-cultural norms, news values and media profile influence the degree of consensus between the press and the authorities? I have tried to answer this in a comparative analysis of the coverage of the Tampa crisis in two Norwegian and two Australian newspapers. Using quantitative content analysis and a discourse analysis inspired by Laclau & Mouffe, I examine the similarities and differences between the four newspapers, and discuss the findings in the light of Hallin & Mancini's set of three Models for comparing media systems. I also examine which news values were given prominence to, and whether “enemy images” were formed. The study shows that the Australian newspapers primarily focused on people smuggling and realpolitik, while the Norwegian newspapers presented the Tampa crisis as an attack on Norwegian, humanitarian principles. The Norwegian newspapers conveyed enemy images of Australia as a nation, but there were few enemy images of Norway to be found in the Australian newspapers.eng
dc.language.isoengen_US
dc.titleConflicting countries - conflicting perspectives? : a comparative analysis of the Tampa crisis in Australian and Norwegian mediaen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2011-03-16en_US
dc.creator.authorSørenes, Ingebjørgen_US
dc.subject.nsiVDP::310en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Sørenes, Ingebjørg&rft.title=Conflicting countries - conflicting perspectives?&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2010&rft.degree=Masteroppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-24771en_US
dc.type.documentMasteroppgaveen_US
dc.identifier.duo102294en_US
dc.contributor.supervisorTerje Rasmussenen_US
dc.identifier.bibsys112038808en_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/27787/2/Ingebjorg.Sorenes.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata