Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T12:05:28Z
dc.date.available2013-03-12T12:05:28Z
dc.date.issued2009en_US
dc.date.submitted2009-08-07en_US
dc.identifier.citationGjendemsjø, Jonas. Objektivitetsidealet i journalistikken. Masteroppgave, University of Oslo, 2009en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/27764
dc.description.abstractI denne oppgaven undersøker jeg objektivitetsidealet i journalistikken og besvarer følgende problemstilling: Hvordan kan journalistikken overkomme problemene som oppstår i anvendelsen av objektivitetsidealet? Jeg argumenterer for at objektivitetsidealets problemer består av en overfokusering på en objektiv metode i vitenskapelig forstand, og at dette gjør journalistikken instrumentell og dogmatisk. Jeg presenterer en alternativ fortolkning av objektivitetsidealet basert på hermeneutiske prinsipper. Journalistikken bør fokusere mer på dialog og fortolkning i jakten på sannheten, både fordi det er en enklere metode, bedre tilpasset journalistiske forutsetninger, og fordi det er en metode som kan føre oss nærmere sannheten. Argumentene er slik ment som et forsvar av en objektiv journalistikk. Oppgaven benytter seg av den hermeneutiske teori slik den er beskrevet av Hans-Georg Gadamer. Den hermeneutiske forståelsen av objektivitetsidealet skiller seg ut fra den tradisjonelle oppfatninger av objektivitet ved at den blant annet anvender journalistenes tolkningsrammer som en positiv forutsetning for objektivitet. Objektivitet er ikke fraværet av en mening, men åpenhet om at den mening man har kan være feil. Oppgaven gjennomfører en historisk og idéhistorisk redegjørelse, samt en undersøkelse av pensumlitteraturen i journalistikkutdanningene i Norge fra 2008.nor
dc.description.abstractIn this thesis I investigate the ideal of objectivity in journalism and answer the following research question: How can journalism overcome the problems that generates when using an ideal of objectivity? I argue that the problems of the ideal of objectivity persist of an overrepresentation of an objective scientifically method, and that this makes journalism instrumental and dogmatic. I present an alternatively understanding of the ideal of objectivity based upon the hermeneutic theory, focusing on dialog and interpretation in the search for the truth. I am in this way defending the long discussed ideal of objectivity. I use Hans-Georg Gadamers description of a hermeneutic theory. The hermeneutic understanding of the ideal of objectivity differs from the traditional view in the way it uses, among other things, the journalistic framing as a positive condition for objectivity. Objectivity is not absence of meaning, but openness to other meanings than your own. I give an account for the ideal of objectivity historically and philosophically, and analysis the syllabus of the journalistic educations in Norway from 2008.eng
dc.language.isonoren_US
dc.titleObjektivitetsidealet i journalistikken : muligheter i journalistikkens møte med hermeneutikkenen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2010-06-23en_US
dc.creator.authorGjendemsjø, Jonasen_US
dc.subject.nsiVDP::310en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Gjendemsjø, Jonas&rft.title=Objektivitetsidealet i journalistikken&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2009&rft.degree=Masteroppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-23253en_US
dc.type.documentMasteroppgaveen_US
dc.identifier.duo93830en_US
dc.contributor.supervisorTerje Rasmussenen_US
dc.identifier.bibsys101425147en_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/27764/1/HELEoppgaven-32.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata