Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T12:09:04Z
dc.date.available2013-03-12T12:09:04Z
dc.date.issued2009en_US
dc.date.submitted2009-05-08en_US
dc.identifier.citationFredriksen, Jørgen Bakke. Å koke suppe på krimbøker. Masteroppgave, University of Oslo, 2009en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/27746
dc.description.abstractDenne masteroppgaven ser etter hvilke konsekvenser vertikale og horisontale ekspansjoner i den norske forlagsbransjen kan ha fått for 1) utgivelsespolitiske målsettinger hos de store forlagshusene og 2) de mindre forlagenes levekår. I forbindelse med punkt 1 søkes det også etter en sammenheng mellom interne omstruktureringer i forlagene og et eventuelt fokusskifte i retning av mer kommersielle utgivelser. Oppgavens konklusjon sier at selv om klare tegn på en økt satsing på kommersielle markeder ble funnet, kan satsingen ikke settes i sammenheng med verken forlagenes ekspanderende operasjoner eller de interne, strukturelle endringene. Hva angår punkt 2, argumenterer drøftingen for at den vertikale utviklingen har, om ikke ført til, så i det minste forsterket maktkonsentrasjonen i det norske forlagsmarkedet. Dette har resultert i at polariseringen mellom de tre største forlagene og resten har blitt større enn tidligere. Konklusjonen er likevel at visse forlags oppkjøp av bokhandlere ikke direkte har ført til dårligere vilkår for mindre aktører. Derimot har endringer i bokbransjens rammebetingelser over de siste 15 årene gitt bokhandlerkjedene økt makt i forhandlinger. Dette har bydd på store utfordringer for små forlag.nor
dc.description.abstractThis master thesis studies which consequences the vertical and horizontal integration in the Norwegian publishing sector may have led to for 1) the big publishing houses’ objective of diversity in their output, and 2) the conditions for the smaller publishers. In regards to point 1, the thesis also looks for a correlation between internal, structural changes in the organisations of the publishing houses and a change of direction – if any– towards more commercial publications. Even though signs of an increased focus on commercial markets were discovered, the analysis has not found any correlation with neither the expanding operations of the publishing houses, nor to the changes in structure. Concerning point 2, the analysis argues that the vertical development has, if not led to, then at least enhanced the concentration of power within the Norwegian publishing market. This has increased the polarisation between the three largest publishers and the rest. Nevertheless; the conclusion is that bookseller acquisitions made by certain publishers have not directly led to worsened conditions for the smaller publishers. On the other hand, changes in the regulating framework of the book industry have given the bookseller chains increased powers in negotiations. This has proven challenging for smaller publishers.eng
dc.language.isonoben_US
dc.titleÅ koke suppe på krimbøker : en studie av forlagsbokhandlernes tilbakekomst i norsk forlagsbransjeen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2009-08-18en_US
dc.creator.authorFredriksen, Jørgen Bakkeen_US
dc.subject.nsiVDP::310en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Fredriksen, Jørgen Bakke&rft.title=Å koke suppe på krimbøker&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2009&rft.degree=Masteroppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-22173en_US
dc.type.documentMasteroppgaveen_US
dc.identifier.duo91534en_US
dc.contributor.supervisorHelge Rønningen_US
dc.identifier.bibsys092953301en_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/27746/1/FREDRIKSEN_masteroppgave_til_trykk_300409%5B1%5D.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata