Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T12:08:47Z
dc.date.available2013-03-12T12:08:47Z
dc.date.issued2009en_US
dc.date.submitted2009-01-19en_US
dc.identifier.citationJakhelln, Benedicte Bratt. Newswire. Masteroppgave, University of Oslo, 2009en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/27738
dc.description.abstractDenne oppgaven undersøker hvorfor det er marked for det oppdragsfinansierte nyhetsbyrået Newswire i Norge i dag samt hva Newswire er og gjør i praksis. Mine hovedfunn går på at Newswires meldinger befinner seg i et grenseland mellom PR-stoff og nyhetsstoff og at meldingene er produsert etter det jeg kaller formeljournalistikk. Newswires eksistens baserer seg på to faktorer: Medienes vilje til å bruke stoffet og virksomheters vilje til å betale for produksjonen av det. Newswires funksjon som omdømmebygger oppgis som en av hovedårsakene for virksomhetenes bruk. Som teoretisk grunnlag for oppgaven redegjør jeg for hvorfor virksomheter kan ha behov for profesjonell kommunikasjonshjelp, med vekt på betydningen av et positivt omdømme og problemer knyttet til kommunikasjon. Jeg går også gjennom ulike muligheter en virksomhet har ved kjøp av profesjonell kommunikasjonshjelp. Stikkord er reklame, PR og oppdragsfinansierte nyheter. Antakelser om pressens behov for nok, troverdig stoff parallelt med nedskjæringer og ressursmangel diskuteres også. Metodisk har jeg gjennomført en kvantitativ innholdsanalyse, med visse kvalitative elementer, av 159 nyhetsmeldinger som Newswire produserte i 2006, for å få svar på hva Newswire er og gjør i praksis. Sammen med dybdeintervjuer av informanter fra Newswire og fire av Newswires kunder, besvarer analysen hvorfor det er marked for Newswire i Norge i dag.nor
dc.description.abstractThis thesis investigates why there is a market for the assignment paid news agency Newswire in Norway today. The thesis will also explain how Newswire operates and what they actually do. The theoretical foundation for this thesis is formed by theories and previous research on why companies and organizations might seek professional assistance with their communications work, with a main focus on reputation and communicative challenges –specifically how a message might change in form and meaning during the communication process. To supplement this, the theoretical framework on how companies and organizations can make use of communications professionals will be outlined and discussed. Keywords are reputation, advertising, PR and ”assignment paid news”. The thesis will also cover presumpsions about the media’s need for the appropriate amounts of trustworthy news-content, while downsizing, increased competition and an increased lack of resources influence their day-to-day situation. Methodologically, a quantitative content analysis with certain qualitative elements is performed on 159 stories that Newswire produced and released in 2006. This to answer the question of what Newswire is, and what they do. Combined with in-depth interviews with the founder and managing director of the company, as well as with four of Newswire’s clients, the analysis answers the initial question of why there is a market for this kind of a company in Norway today. My main findings is that the product Newswire deliver is in-between PR-material and journalistic news stories - I have chosen to call it formula journalism – and that Newswire can help companies and organizations to communicate their sought for values – something that helps in building a good corporate reputation.eng
dc.language.isonoben_US
dc.titleNewswire : formeljournalistikk som omdømmebyggeren_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2009-05-13en_US
dc.creator.authorJakhelln, Benedicte Bratten_US
dc.subject.nsiVDP::310en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Jakhelln, Benedicte Bratt&rft.title=Newswire&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2009&rft.degree=Masteroppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-21645en_US
dc.type.documentMasteroppgaveen_US
dc.identifier.duo88691en_US
dc.contributor.supervisorTanja Storsulen_US
dc.identifier.bibsys092433839en_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/27738/1/JAKHELLN_MASTER_NEWSWIRE.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata