Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T12:08:30Z
dc.date.available2013-03-12T12:08:30Z
dc.date.issued2008en_US
dc.date.submitted2008-09-16en_US
dc.identifier.citationHornnes, Elin Strand. - Jeg er ingen pusekatt. Masteroppgave, University of Oslo, 2008en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/27725
dc.description.abstractDenne oppgaven viser hvordan politikere og toppledere tar i bruk apologia (forsvarstaler) for å svare på kategoria (kritikk og anklager) i forbindelse med en medieskandale. Dette gjør de i frykt for å tape et godt omdømme og symbolsk makt. Jeg har valgt å gjøre en case studie av det såkalte ”LO-dramaet”. ”LO-dramaet” var en politisk skandale knyttet til (tidligere) LO-leder Gerd-Liv Vallas lederstil og behandling av medarbeidere. Saken ble satt på dagsorden i Norge da Ingunn Yssen sa opp sin jobb i LO og anklaget Valla for mobbing og trakassering. Jeg har utført en kvalitativ innholdsanalyse av Valla og Yssens apologia knyttet til denne saken. Oppgaven er basert på tre sentrale teoretikere innen studien av forsvarsstrategier; William L. Benoit, W. Timothy Coombs og Keith Michael Hearit. Disse bidragene har jeg knyttet samme i en kombinasjonstypologi for en analyse av hvilke forsvarsstrategier Valla og Yssen benyttet, hvordan de kombinerte og endret sin respons, samt muligheten for å oppnå en idealetisk apologia. Studien av forsvarsstrategier over tid og muligheten for å kommunisere etisk uten å påta seg urettmessig skyld og ansvar, er sentrale og viktige poeng. Analysen viser at Valla og Yssen benyttet forsvarsstrategier fra alle de syv hovedkategoriene i min kombinasjonstypologi. Mens Yssen holdt seg til de samme nøytrale responsstrategiene man finner i midten av forsvarskontinuumet, benyttet Valla hovedsakelig svært aggressive forsvarsstrategier og ved et tilfelle en mer imøtekommende apologia. Yssens respons fremstod på denne måten mer konsistent og hun klarte å ”stay on message”, i motsetning til Vallas forsvar som virket både vilkårlig og ubestemmelig. Avslutningsvis kommer jeg inn på Vallas mulighet for å gi en trygg unnskyldning for å oppnå en idealetisk og mer konsistent apologia. En trygg unnskyldning er et nytt og viktig bidrag til kombinasjonstypologien, som jeg håper fremtidig forskning innen apologia og forsvarstaler kan dra nytte av.nor
dc.description.abstractSummary: This thesis illustrates how politicians and top leaders use apologia (defence speech) to respond to kategoria (critic and accusations) when faced with a media scandal. They do this to avoid a loss of well-established reputation and of symbolic power. I have chosen a case study of the bullying scandal often referred to as “LO-dramaet”. “LO-dramaet” became big news in Norway when Ingunn Yssen accused her boss and (former) leader of the Norwegian trade-union (LO), Gerd-Liv Valla, of bullying and harassment while she worked in LO. The thesis is based on a qualitative text analysis of Valla and Yssen’s apologia. I have chosen three important theorists within the study of defence strategies; William L. Benoit, W. Timothy Coombs and Keith Michael Hearit. Based on these contributions, I have developed a combination typology for analysis of which defence strategies Valla and Yssen turned to in order to defend themselves, how they combined and changed their responses and their ability to achieve an ideal ethical apologia. The study of how defence strategies change over time and how one can communicate ethically without admitting guilt or taking responsibility that’s unjustified, are central and important points. The analysis shows that Valla and Yssen used defences strategies form all of the seven main categories in the previously mentioned combination typology. While Yssen usually employed the same neutral responses that you’ll find in the centre of the defence continuum, Valla used mainly aggressive strategies and a more accommodative apologia at one occasion. Yssen’s response gave a more consistent impression and she managed to “stay on message”, in contrast to Valla’s apologia which seemed both random and indeterminable. Finally I consider Valla’s use of a safe apology to achieve a more ethical and consistent apologia. A safe apology is a new and important addition to the combination typology, which I hope future research within apologia and defence speech can take advantage of.eng
dc.language.isonoben_US
dc.title- Jeg er ingen pusekatt : en kvalitativ innholdsanalyse av Gerd-Liv Vallas og Ingunn Yssens apologia i forbindelse med LO-dramaet 2007en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2009-03-18en_US
dc.creator.authorHornnes, Elin Stranden_US
dc.subject.nsiVDP::310en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Hornnes, Elin Strand&rft.title=- Jeg er ingen pusekatt&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2008&rft.degree=Masteroppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-21028en_US
dc.type.documentMasteroppgaveen_US
dc.identifier.duo84551en_US
dc.contributor.supervisorRagnar Waldahlen_US
dc.identifier.bibsys091823668en_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/27725/3/Masteroppgavexferdig4.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata