Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T12:09:23Z
dc.date.available2013-03-12T12:09:23Z
dc.date.issued2008en_US
dc.date.submitted2008-05-12en_US
dc.identifier.citationSkattum, Lena. Mål for produksjonen av livssynsprogram i radioallmennkringkastingen. Masteroppgave, University of Oslo, 2008en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/27712
dc.description.abstractFormålet med denne masteroppgaven er å belyse mål for produksjonen av livssynsprogram i norsk radioallmennkringkasting. Undersøkelsen tar utgangspunkt i ulike dokumenter som gir retningslinjer for livssynsprogrammene, samt intervju med programansvarlige i kanalene. Livssynsprogrammene i radioallmennkringkastingen sees i lys av allmennkringkastingsoppdraget. Vi ser at livssynsprogrammene i dag dekker både religiøse og sekulære livssyn, og at de nyere allmennkringkasterne åpner opp for en ”lettere” og mindre tradisjonell tilnærming til området. Pluralistiske, postmoderne trender kommer til uttrykk. Kanalenes økonomi, tradisjon og profil virker inn på målene med livssynsformidlingen. Et begrepsapparat blir formet for å belyse ulike mål i forbindelse med livssynsformidlingen i kanalene. Det skilles mellom ønske om formidling i, av eller om livssyn. Livssynsprogrammene i norsk allmennkringkasting er lite forsket på. Denne oppgaven gir et bidrag til kartleggingen av området.nor
dc.description.abstractNorwegian Public Service Broadcastings of today are instructed to produce programs with different views of life in a society which still carries Christian traditions, but concurrently grows more and more pluralistic, i.e. containing a diversity of worldviews. The main purpose with this thesis is to shed some light at the aims of the production of different worldview programs in the Public Service Radio Broadcastings. The thesis starting point is in documents and interviews with those responsible for the worldview programs. The worldview programs presented in radio of the Public Service Broadcastings will be assessed based on their mission statements. Today the different worldview programs cover both religious and secular outlooks, and the more recently established Public Service Broadcastings have a lighter and less traditional approach to the matter. We recognize pluralistic and postmodern trends. Economy, tradition and profile affect the aims of the transmission. A terminology is formed to illustrate the different aims in connection with the transmission of worldviews in the various channels. Here a distincition is made between introducing worldviews and presenting them. Little research has been made regarding the worldview programs in Norwegian Public Service Broadcasting. This thesis is a contribution to the survey of this field.eng
dc.language.isonoben_US
dc.titleMål for produksjonen av livssynsprogram i radioallmennkringkastingenen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2008-08-21en_US
dc.creator.authorSkattum, Lenaen_US
dc.subject.nsiVDP::310en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Skattum, Lena&rft.title=Mål for produksjonen av livssynsprogram i radioallmennkringkastingen&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2008&rft.degree=Masteroppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-19342en_US
dc.type.documentMasteroppgaveen_US
dc.identifier.duo75051en_US
dc.contributor.supervisorKnut Lundbyen_US
dc.identifier.bibsys081235208en_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/27712/1/LenaxSkattumsxmasteroppgavexixmedievitenskap.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata