Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T12:04:21Z
dc.date.available2013-03-12T12:04:21Z
dc.date.issued2002en_US
dc.date.submitted2002-11-13en_US
dc.identifier.citationRogne, Lise Merete. Liberale verdier i EUs fjernsynspolitikk. Hovedoppgave, University of Oslo, 2002en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/27703
dc.description.abstractDa Det europeiske fellesskap ble dannet ved signeringen av Romatraktaten i 1957 var ikke kultur ansett å være et område med behov for en felleseuropeisk strategi. Reguleringen av fjernsynet i Europa var på denne tiden preget av et restriktivt og nasjonalt orientert reguleringsimperativ. Etter hvert som samfunnet endret seg, endret også fellesskapet sin holdning til dette politisk sensitive området. Gjennom analyse av dokumenter, både fra Den europeiske union og fra andre relevante kilder, er det oppgavens mål å undersøke konsolideringen av en fjernsynspolitikk i EU i lys av liberale verdier. Studien viser at det har dannet seg konfliktlinjer både med hensyn til slike liberale verdier, men også i forholdet mellom medlemsstatene, og mellom medlemsstatene og unionen. Oppgaven finner at, selv om EUs initiativ har betydd større markedsliberalisme, har også andre liberale verdier, som sosialliberalisme og kulturell frihet, funnet en plass i unionens regulering av fjernsynet. Fra disse funnene kan en konkludere at, til tross for en mer deregulert og internasjonalisert regulering, er det ikke sannsynlig at man går i retning av det amerikanske reguleringsimperativ.nor
dc.description.abstractWhen the European Economic Community was first formed though the signing of the Rome Treaty in 1957, culture was not an area considered to be in need of a joint effort. The regulation of television in Europe was at the time dominated by a restrictive and nationally oriented regulation imperative. As society changed, so did the Community's view of regulating this politically sensitive area. Though the analysis of documents, both from the European Union and from other sources relevant to the field, the object of the paper is to investigate the consolidation of a television policy in the EU in view of liberal values. As the study shows there have been lines of conflict both in view of such values, but also in the relationship between Member States and between Member States and the Union. The paper finds that even though the EU initiatives has meant a move towards market liberalism, other liberal values, like social liberalism and cultural freedom, has also found its place in the Unions regulation of television. From the findings one can conclude that in spite of a more deregulatory and internationalised policy an American style regulation of television in Europe is highly unlikely.eng
dc.language.isonoben_US
dc.titleLiberale verdier i EUs fjernsynspolitikken_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2003-07-10en_US
dc.creator.authorRogne, Lise Mereteen_US
dc.subject.nsiVDP::310en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Rogne, Lise Merete&rft.title=Liberale verdier i EUs fjernsynspolitikk&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2002&rft.degree=Hovedoppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-5234en_US
dc.type.documentHovedoppgaveen_US
dc.identifier.duo7244en_US
dc.contributor.supervisorTrine Syvertsen og Eli Skogerbøen_US
dc.identifier.bibsys030277035en_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/27703/2/7244.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata