Now showing items 1-1 of 1

  • Weber, Birthe (Research report / Forskningsrapport, 1983)
    Undersøkelsen gjaldt hustuft 47/35 nr. 11 (innberetning 1961 s. 3, innberetning 1982 s. 1). I den nedre delen fra ca. 3 m var det opptil 0,50 m tykt kullblandet jordlag over grus, men med .funn av nyere vindusglass helt i ...