Now showing items 1-2 of 2

  • Wang, Tone (Journal article / Tidsskriftartikkel / PublishedVersion; Peer reviewed, 2016)
    En utstilling er et landskap. Det er et bygd landskap, et landskap en rekke fagfolk har investert tungt i. Blod, svette, tårer, tid og penger er lagt ned i rikt monn for å gi publikum kunnskap og opplevelser. Besøkende som ...
  • Wang, Tone (Journal article / Tidsskriftartikkel / PublishedVersion; Peer reviewed, 2018)
    In this article a story of digital sharing is told. The focus is on a collection of traditional Inuit material culture brought together on King William Island over 22 months in 1903–1905 by Norwegian explorer Roald Amundsen. ...