Now showing items 1-1 of 1

  • Tollnes, Roar L. (Research report / Forskningsrapport, 1971)
    Årets arkeologiske undersøkelse på Søndre Rauland 9 gnr. 39, bnr. 2, Uvdal i Numedal, var en direkte fortsettelse av undersøkelsen samme sted i 1970 ( se egen rapport), men mens oppdragsgiveren i 1970 var Riksantikvaren, ...