Now showing items 1-8 of 8

 • Pilø, Lars; Stene, Kathrine; Tørhaug, Vanja; Wiker, Gry; Pedersen, Unn; Forseth, Lars (Research report / Forskningsrapport, 2000)
  De arkeologiske undersøkelsene som denne innberetningen omfatter er foretatt i tidsrommet 2/5 til 29/9 2000 av Kaupang-undersøkelsen ved IAKK, Universitetet i Oslo på oppdrag fra Universitetets Kulturhistoriske Museer ...
 • Tørhaug, Vanja (Research report / Forskningsrapport, 2011)
  Foranledningen til undersøkelsen gjelder dispensasjon fra kulturminneloven for to kullgroper i forbindelse med søknad om nydyrking på eiendommen trinterud nordre, 57/4, 5 i Myset i Votndalen, Ål kommune. Oppland. ...
 • Tørhaug, Vanja (Research report / Forskningsrapport, 2014)
  Foranledningen til undersøkelsen gjelder dispensasjon fra kulturminneloven for to kullgroper i forbindelse tilrettelegging av nye boligtomter i Gunnarhaugen 63/5 i Leveld, Ål kommune, Buskerud. Området for de nye tomtene ...
 • Tørhaug, Vanja (Research report / Forskningsrapport, 2014)
  Foranledningen til undersøkelsen gjelder dispensasjon fra kulturminneloven for to kullgroper i forbindelse tilrettelegging av nye boligtomter og hyttetomter i Slåttalivegen 63 og 65 ved Geilo Hol kommune, Buskerud. Området ...
 • Tørhaug, Vanja (Research report / Forskningsrapport, 2018)
  I forbindelse med en planlagt påbygging av et bolighus på Tollefsgard gnr 74, bnr 1 i Nesbyen i Nes kommune utførte Kulturhistorisk museum en utgravning, i perioden 3. oktober til 6. oktober, av en lokalitet med spor etter ...
 • Glørstad, Håkon; Høeg, Helge Irgens; Jaksland, Lasse; Tørhaug, Vanja; Gjesvold, Per Erik (Series / Seriehefte, 2002)
  Svinesundprosjektet er det største forvaltningsinitierte utgravningsprosjektet som Universitetets kulturhistoriske museer (UKM), Oldsaksamlingen, har organisert. Prosjektet vil gå over en femårsperiode, fra år 2000 til ...
 • Glørstad, Håkon; Høeg, Helge Irgens; Jaksland, Lasse; Johansen, Kristine Beate; Nakrem, Hans Arne; Rønne, Ola; Tørhaug, Vanja; Gjesvold, Per Erik (Series / Seriehefte, 2003)
  Svinesundprosjektet er et forvaltningsinitsiert utgravningsprosjekt organisert og administrert av Universitetets kulturhistoriske museer (UKM). Prosjektet vil gå over en femårsperiode, fra år 2000 til 2004. Bakgrunnen for ...
 • Glørstad, Håkon; Jaksland, Lasse; Johansen, Kristine Beate; Rønne, Ola; Tørhaug, Vanja; Gjesvold, Per Erik (Series / Seriehefte, 2004)
  Svinesundprosjektet er et forvaltningsinitiert utgravningsprosjekt organisert og administrert av Universitetets kulturhistoriske museer (UKM). Prosjektet vil gå over en femårsperiode, fra år 2000 til 2004. Bakgrunnen for ...