Now showing items 1-1 of 1

  • Friis, Ellen Kathrine; Skogheim, Vegard (Research report / Forskningsrapport, 2020)
    Utgravningen i forbindelse traseen til ny Rv. 4 Roa-Gran ble gjennomført i perioden 2.-13. oktober 2017. Det ble gjort noen få funn av strukturer med et bredt spekter av dateringer fra 300-tallet f.Kr og opp til moderne ...