Now showing items 1-3 of 3

  • Østmo, Einar; Skar, Birgitte; Skre, Dagfinn; Høeg, Helge Irgens; Reiersen, Olav (Research report / Forskningsrapport, 1990)
    Prosjektet ble etablert for å utføre arbeidet med registrering og undersøkelse av fornminner (kulturminner fra oldtid og middelalder) i forbindelse med planene om utbygging av hovedflyplass på Hurum, inklusive tilbringertjenester ...
  • Skar, Birgitte (Research report / Forskningsrapport, 1983)
    Som følge af planer om bygning af parkeringsanlæg på ovennævnte parceller jvf. brev af 14.04.82 j.nr. 351 fra Kristiansand Kommune: "Reguleringsplan for Kjerregårdsbukta til nytt ferge­ leie m.v.", og som følge af de fund ...
  • Skar, Birgitte (Research report / Forskningsrapport, 1984)
    Tiltakshaver i sagen er nu Staten v. Statens veg­vesen i Vestagder, mens det under fjorårets kam­pagne var Kristiansand Kommune. Arsagen er at staten har overtaget det færgeselskap, for hvilket der skal bygges parkeringsanlæg ...