Now showing items 1-2 of 2

  • Jaksland, Lasse; Simonsen, Margrethe F. (Research report / Forskningsrapport, 2015)
    Kulturhistorisk museum gjennomførte utgravningen i perioden 9.10.- 1.12. 2006. Undersøkelsen var foranlediget av utskilling av tomt og oppføring av bolighus. Registreringer ble foretatt av Akershus fylkeskommune i september ...
  • Simonsen, Margrethe F. (Research report / Forskningsrapport, 2001)
    I forbindelse med at reguleringsplan for Vestby pukkverk ble lagt på offentlig ettersyn, foretok Akershus fylkeskommune kulturminneregistreringer i planområdet i juni 1999. Planen gjelder utvidelse av eksisterende anlegg ...