Now showing items 1-6 of 6

 • Simonsen, Margrete Figenschou (Research report / Forskningsrapport, 1997)
  Undersøkelsen er avgrenset til en sjakt hvor det skal legges ned rør. Under åkerjorden i sjakten ble det avdekket et stort antall strukturer, kokegroper, ildsteder, stolpehull og andre som ikke er sikkert tolket. Det er ...
 • Simonsen, Margrete Figenschou (Research report / Forskningsrapport, 2015)
  Funnsted for fem fragmenter av en skålformet spenne, funnet ved metallsøking. Funnstedet ligger ved toppen av en flat, langstrakt øst-vestgående høyderygg ved Vormas østside. Fra toppen av høydedraget har man utsikt oppover ...
 • Simonsen, Margrete Figenschou (Research report / Forskningsrapport, 2005)
  Det ble undersøkt ei kokegrop i planområdet. Denne er datert til overgangen mellom førromersk jemalder og romertid,BC100-AD10. Prosjektleder: Margrete Figenschou Simonsen.
 • Simonsen, Margrete Figenschou (Research report / Forskningsrapport, 1998)
  Det ble undersøkt i alt 8 groper som inneholdt kull og evt. skjørbrent stein, tolket som 'kokegroper". Kull fra to av gropene er C14-datert, nr. 20: 20-210 e.Kr (eldre romertid) og nr. 15: 350-535 (yngre romertid/fokevan ...
 • Omland, Atle; Lønaas, Ole Christian; Mathiesen, Tina; Simonsen, Margrete Figenschou; Gustafson, Lil (Research report / Forskningsrapport, 2003)
  Den arkeologiske undersøkelsen i traseen for gang- og sykkelveg ble foretatt i flere etapper, for å tilpasse fremdriften for anleggsarbeidet. Det er derfor utarbeidet 3 delrapporter for feltarbeidet foruten en rapport for ...
 • Ystgaard, Ingrid; Heibreen, Tom; Østmo, Einar; Martens, Jes; Martens, Vibeke Vandrup; Lislerud, Anette; Stene, Kathrine; Bergstøl, Jostein; Larsen, Jan Henning; Høeg, Helge Irgens; Simonsen, Margrete Figenschou (Series / Seriehefte, 2007)
  Varia 62 gir en samlet fremstilling av arkeologiske undersøkelser foretatt i feltsesongene 2001 og 2002 innenfor de 10 Østlands-og Sørlandsfylkene som utgjør det geografiske myndighetsområdet til Kulturhistorisk museum. ...