Now showing items 1-10 of 10

 • Røberg, Frank Halvar N.; Simonsen, Margrete F. (Research report / Forskningsrapport, 2014)
  Utgravningen på Kjeller vestre omfattet avdekking av 2 055 m² fordelt på tre felt (Lokalitet 1-3). Feltene lå i dyrket mark. Til sammen ble det funnet 47 strukturer av typen bosetnings- og aktivitetsspor. Kokegroper ...
 • Simonsen, Margrete F.; Lønaas, Ole Christian (Research report, 2001)
  Det ble gjort funn i flere omrader som indikerer fast basetting og ulike andre aktiviteter. Funnene spenner fra bronsealder til ettereformatorisk tid. I to omrader av planomradet ble bosetningssporene undersyjkt mermere. ...
 • Vogt, David; Simonsen, Margrete F. (Research report / Forskningsrapport, 2018)
  Høsten 2012 ble det foretatt en avdekking og dokumentasjon av et skålgropsfelt på gården Stubberud i Frogn kommune (Id 12278). Lokaliteten ligger på en bergknaus i gårdstunets ytterkant. I Askeladden oppgis at lokaliteten ...
 • Simonsen, Margrete F. (Research report / Forskningsrapport, 2002)
  Det ble gravd 5 sjakter som snitter flere rydningsrøyser og åkerflater i øvre og nedre del av planområdet. 3 av sjaktene ble dokumentert og det ble tatt ut jordprøver for pollenanalyse (4 serier), samt trekull for datering. ...
 • Simonsen, Margrete F. (Research report / Forskningsrapport, 2016)
  I forbindelse med etablering av gang- og sykkelveg langs Fv 454 Kløfta-Jessheim, ble det undersøkt en branngrav i dyrket mark på Lystad. Graven var av typen branngrop og målte 35 cm i diameter. Anlegget var svært skadet ...
 • Simonsen, Margrete F. (Research report / Forskningsrapport, 2005)
  Reguleringsområdet omfattet 6 kullgroper som ble helt eller delvis undersøkt. En av disse ble avskrevet som naturdannelse. To av gropene er utgravde med en fjerdedel, to er gravd halve og ei er undersøkt ved prøvestikk. I ...
 • Berg-Hansen, Inger Marie; Melvold, Stine; Simonsen, Margrete F.; Bergstøl, Jostein; Loftsgarden, Kjetil; Grøtberg, Unni Tveiten; Tveiten, Ole; Bukkemoen, Grethe Bjørkan (Series / Seriehefte, 2015)
  Boken gir en samlet fremstilling av arkeologiske under­søkelser foretatt i feltsesongene 2005 og 2006 innenfor de ti Østlands- og Sørlands-fylkene som utgjør det geografiske ansvarsområdet til Kulturhistorisk museum. Første ...
 • Simonsen, Margrete F. (Research report / Forskningsrapport, 2002)
  Det ble gravd 5 sjakter som snitter flere rydningsrøyser og åkerflater i øvre og nedre del av planområdet. 3 av sjaktene ble dokumentert og det ble tatt ut jordprøver for pollenanalyse (4 serier), samt trekull for datering. ...
 • Simonsen, Margrete F.; Martens, Vibeke Vandrup; Aasheim, Reidun Marie; Birkelund, Ole Ivar; Moltsen, Annine S.A.; Høeg, Helge Irgens; Johansen, Jannie Schnedler; Engesveen, Anne Therese (Series issue / Seriehefte, 2008)
  Rv2-prosjektet er et eksternt finansiert utgravningsprosjekt ved Kulturhistorisk museum med Statens Vegvesen som tiltakshaver. I løpet av 3 måneders feltsesong ble 6 lokaliteter undersøkt innenfor en strekning på ca. en ...
 • Bergstøl, Jostein; Grindkåsa, Line; Berg-Hansen, Inger Marie; Bukkemoen, Grethe Bjørkan; Simonsen, Margrete F.; Reitan, Gaute; Engh, Ann Kristin; Melvold, Stine; Mjærum, Axel; Karlberg, Inger (Series / Seriehefte, 2009)
  Varia 77 gir en samlet fremstilling av arkeologiske undersøkelser foretatt i feltsesongene 2003 og 2004 innen­for de 10 Østlands- og Sørlandsfylkene som utgjør der geografiske myndighetsområdet til Kulturhistorisk museum. ...