Now showing items 1-1 of 1

  • Scheen, Rolf (Research report / Forskningsrapport, 1981)
    Røysene virket være tilfeldig oppbygget av meget variert materiale. Ved utgravningen ble det ikke gjort arkeologiske funn. En rimelig tolkning av røysenes tidligere funksjon kan være rydningsrøyser i forbindelse med ...