Now showing items 1-1 of 1

  • Sand-Eriksen, Anettte (Research report / Forskningsrapport, 2019)
    Den arkeologiske undersøkelsen på Storhov ble foretatt i periode 17. til 28. september 2018, som del av en «case study» initiert av Riksantikvaren. Bakgrunnen var et større metallsøkerfunn i 2014 og en påfølgende geofysisk ...