Now showing items 1-5 of 5

 • Sand-Eriksen, Anette (Research report / Forskningsrapport, 2019)
  I forbindelse med utvidelse av Trømborg kirkegård og regulering av parkeringsplassen tilhørende kirka ble det utført en arkeologisk utgravning i tidsrommet 8.10-11.10.2018. Tiltaksområdet befant seg på den allerede anlagte ...
 • Axelsen, Irmelin; Sand-Eriksen, Anette (Research report / Forskningsrapport, 2018)
  I perioden 20.juni-7.oktober ble det gjennomført en arkeologisk utgravning i forbindelse med utvidelse av eksisterende E6 til firefelts motorvei og en kryssløsning ved Uthus i Stange kommune, planområdene påvirket gårdene ...
 • Sand-Eriksen, Anette (Research report / Forskningsrapport, 2019)
  I perioden 13.-31. august 2018 gjennomførte Kulturhistorisk museum arkeologiske utgravninger av to jernvinneanlegg med kullgroper og 12 enkeltliggende kullgroper på Hingsa i Hol kommune, Buskerud. Ovnene kan kategoriseres ...
 • Sand-Eriksen, Anette (Research report / Forskningsrapport, 2019)
  I forbindelse med fortetting av eksisterende hytteområde med nye tomter og tilhørende infrastruktur i Bykle kommune undersøkte Kulturhistorisk museum to kullgroper med tilhørende sidegroper (id 99093 og id 99329). Med ...
 • Nordlie, Erlend; Sand-Eriksen, Anette (Research report / Forskningsrapport, 2019)
  Kongsgårdprosjektet Avaldsnes er et over ti år langt utgravning- og forskningsprosjekt ved Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo, som i utgangspunktet skulle vektlegge kongsgårdens rolle i det tidlige kongedømmet ...