Now showing items 1-4 of 4

 • Gjerpe, Lars Erik; Samdal, Magne; Østmo, Mari; Rønne, Ola; Pettersson, Susanne; Persson, Per; Mansrud, Anja; Bukkemoen, Grethe Bjørkan (Series issue / Seriehefte, 2008)
  Innholdsfortegnelse Kapittel 1 Innledning (Lars Erik Gjerpe) Kapittel 2 Forskningshistorisk status før utgravingene (Lars Erik Gjerpe) Kapittel 3 Dokumentasjon, utgravingsmetodikk og publikasjon (Magne Samdal) Kapittel ...
 • Gjerpe, Lars Erik; Bukkemoen, Grethe Bjørkan; Østmo, Mari; Rødsrud, Christian; Samdal, Magne; Pettersson, Susanne; Rønne, Ola; Martens, Vibeke Vandrup; Lislerud, Anette (Series issue / Seriehefte, 2008)
  Innholdsfortegnelse Kapittel 1 Innledning (Lars Erik Gjerpe) Kapittel 2 Nordby 1 – Toskipede hus fra neolitikum–bronsealder og boplasspor fra jernalder (Lars Erik Gjerpe og Grethe Bjørkan Bukkemoen) Kapittel 3 ...
 • Gjerpe, Lars Erik; Soltvedt, Eli-Christine; Enevold, Renée; Samdal, Magne (Series issue / Seriehefte, 2008)
  Innholdsfortegnelse Kapittel 1 Oversikt over materialet (Lars Erik Gjerpe) Kapittel 2 Graver (Lars Erik Gjerpe) Kapittel 3 Hus (Lars Erik Gjerpe) Kapittel 4 Kokegroper og ildsteder (Lars Erik Gjerpe) Kapittel ...
 • Gjerpe, Lars Erik; Samdal, Magne (Series issue / Seriehefte, 2005)
  E18-projektet er et forvaltningsinitiert utgravingsprosjekt organisert av Kulturhistorisk Museum (KHM), Fornminneseksjonen. Bakgrunnen for prosjektet er Statens vegvesens ønske om å bygge ny firefelts E18 fra Kopstad i ...