Now showing items 1-1 of 1

  • Sønsterud, Kjell E. (Research report / Forskningsrapport, 1996)
    I forbindelse med en planlagt boligutbygging på Vestre Disen ble det 010796 satt igang arkeologiske undersøkelser i regi av Universitetets Oldsakssamling, Universitetet i Oslo. Med på denne undersøkelsen var det 5 personer ...