Now showing items 1-3 of 3

  • Sætre, Anja N.; Rundberget, Bernt (Research report / Forskningsrapport, 2015)
    Planområdet består av en sørgående, gresskledd helling. Området blir i dag slått, men er tidligere dyrket. Området ligger like ved Tislegård ungdomsskole. Området ble undersøkt ved hjelp av maskinell sjakting. Målet var å ...
  • Sætre, Anja N.; Sæther, Kathryn E. (Research report / Forskningsrapport, 2016)
    I forbindelse med realisering av stadfestet reguleringsplan for deler av Jønsrud 170/1, «Skavabakken», i Stange kommune, gjennomførte Kulturhistorisk museum en arkeologisk utgravning av fem kullgroper av ti i perioden 03-06 ...
  • Sætre, Anja N. (Research report / Forskningsrapport, 2015)
    Bakgrunn for undersøkelsen er realisering av reguleringsplan for Steinerud. Lokaliteten ligger nordvest for Jaren, rett vest for Rv4, i et byggefelt, inneklemt mellom veier og eneboliger. Området ble registrert i 1981, og ...